Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Ewangelia wg św. Łukasza - streszczenie, wiadomości ogólne

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ewangelia według św. Łukasza powstała prawdopodobnie w wieku I lub II naszej ery. Stanowiska dotyczące dokładnej daty są podzielone, niejednoznaczne. Jednak powszechnie uznaje się, że najbardziej prawdopodobny czas powstania to lata 70-80 I wieku. Dzieło to zostało spisane przez Łukasza Ewangelistę.

Badacze Pisma Świętego zgodnie uznają, iż święty Łukasz podczas pisania swojej Ewangelii wzorował się przede wszystkim na Ewangelii według św. Marka, ale prawdopodobnie korzystał również z innych Ewangelii. Uznaje się również, że Ewangelia ta została napisana na potrzeby członków gminy chrześcijańskiej.

Kolejne rozdziały Ewangelii w dosyć szczegółowy sposób opisują życie i działalność Jezusa Chrystusa. Pierwsza cześć dotyczy pochodzenia Jezusa, Jego rodowodu. Dowiadujemy się o narodzinach Mesjasza, Jego dzieciństwie, ofiarowaniu w świątyni, chrzcie oraz przygotowaniach do działalności. Następnie Łukasz opisuje działalność Mesjasza w Galilei, jest to przedstawienie podobne do tego ukazanego w Ewangelii według świętego Marka. Wydarzenia te dotyczą przede wszystkich nauczania i uzdrawiania napotkanych ludzi.

Kolejne rozdziały stanowią przywołanie zdarzeń składających się na drogę Jezusa do Jerozolimy. Wtedy też Pan podróżuje ze...

Podobne wypracowania