Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Szariat - prawo szariatu. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Koran i sunna Proroka są punktem wyjścia dla rozwoju nauk religijnych, do których Islam zalicza też prawo (fikh). Zasadniczo u muzułmanów prawo odgrywa rolę większą nawet niż teologia. Większość Świętej Księgi (Koranu) poświęcona jest właśnie szeroko pojmowanej jurysdykcji.

Koran, sunna proroka i hadisy zawierają szereg przepisów, niejednokrotnie bardzo szczegółowych - są tu różne zakazy i nakazy, ale nie jest to bynajmniej systematyczny wykład prawa cywilnego czy prawnego. Taką systematyzacją islamskiej jurysdykcji zajęli się muzułmańscy prawnicy. Arabski termin oznaczający naukę o prawie, czyli fikh odpowiada znaczeniowo rzymskiej „jurisprudenti”, choć etymologicznie oznacza wiedzę, mądrość, inteligencję.

Źródłem wszelkiego prawa, władzy i sprawiedliwości jest oczywiście Allah, co daje mahometanom przekonanie, że ich prawo jest niejako prawem natury. Oznacza to, że ów porządek jest idealny, a u jego podstaw leżą ogólne prawdy, zasady, które są aktualne w każdym czasie i na każdym terenie. Prawnicy muzułmańscy, którzy wypracowali system prawa, za naczelną zasadę uznali wolność i sprawiedliwości.

Konieczne jest jednak wskazanie czterech głównych szkół, które...

Podobne wypracowania