Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Ewangelia wg św. Marka - streszczenie, wiadomości ogólne

Ewangelia według św. Marka powstała prawdopodobnie w Rzymie, ponieważ istniała tam wówczas gmina chrześcijańska. Powstanie tego dzieła datuje się zazwyczaj na rok 65 naszej ery. Autorem jest święty Marek Ewangelista.

Źródła historyczne uznają, iż święty Marek zainspirował się podczas pisania Ewangelii nauką świętego Piotra. To od niego miał uzyskiwać wszelkie informacje dotyczące życie Jezusa i Jego nauki. W Biblii Ewangelia ta umieszczona jest jako druga w kolejności, zaraz po Ewangelii świętego Mateusza.

Marek rozpoczyna swoją Ewangelię od opisu rozpoczęcia działalności Jezusa. Zupełnie pomija natomiast narodziny i dzieciństwo Mesjasza. Pierwsze rozdziały Ewangelii dotyczą przygotowania do pracy duchowej – Jezus obmyśla plan szerzenia chrześcijaństwa. Następnie Marek opisuje działanie Jezusa w Galilei. Wtedy właśnie Mistrz powołuje Swoich uczniów i zaczyna przekazywać im Swoją wiedzę. Rozpoczyna nauczanie i uzdrawia chorych ludzi. Kolejne rozdziały dotyczą działalności Jezusa poza Galileą. Wtedy również Pan naucza wiernych i pomaga potrzebującym. Bardzo znane jest wydarzenie dotyczące uzdrowienie epileptyka. Następne rozdziały opisują podróż Jezusa do Jerozolimy. Tam Pan kontynuuje Swoje dzieło i w ten sposób spełnia wolę Ojca. Praca w Jerozolimie polegała przede wszystkim na przestrzeganiu uczniów i innych ludzi przed pokusami – znajdują się tu przypowieści, które mają wskazać wiernym odpowiednią drogę i ustrzec ich przed złem.

Kolejne rozdziały Ewangelii według św. Marka opisują najtrudniejsze chwile w życiu Jezusa Chrystusa, a mianowicie – Jego mękę i śmierć. Mistrz zostaje wydany arcykapłanom i urzędnikom przez jednego ze swoich uczniów, Judasza. Potem staje przed sądem, o Jego losie decyduje tłum zapytany o wyrok przez Piłata. Jezus zostaje skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie. Jego droga do śmierci jest bardzo trudna. Włożono mu na głowę koronę cierniową, a na barki włożono ciężki krzyż. Chrystus przeżył przeraźliwe chwile, wielokrotnie upadał i podnosił się. W końcu został przybity do krzyża i zmarł.

Ostatnie rozdziały dotyczą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Strażnicy z przerażeniem uciekają przed chwałą Pańską, a trzy Marie odkrywają pusty grób. Okazuje się, iż spełniły się wszystkie przepowiednie związane z Mesjaszem. Jezus wstępuje do nieba i przebywa blisko swojego ojca, Boga.

Ewangelia według św. Marka opisuje zatem wydarzenia od chrztu Jezusa aż po jego męczeńską śmierć.

Podobne wypracowania do Nowy Testament - Ewangelia wg św. Marka - streszczenie, wiadomości ogólne