Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Ewangelia wg św. Łukasza - opracowanie (interpretacja ogólna)

Ewangelia według św. Łukasza znajduje się w Nowym Testamencie jako z kolei. Przez badaczy religijnych nazywana jest tzw. Ewangelią Synoptyczną. Oznacza to podobieństwo treści, formy i struktury z ewangeliami według św. Marka i Mateusza.

Problematyka zawarta w Ewangelii św. Łukasza jest niezwykle ważna oraz różnorodna. Przede wszystkim jednak pismo tego ewangelisty jest dla badaczy i wszystkich wiernych źródłem wiedzy o początkach życia Jezusa Chrystusa. Opis narodzin Mesjasza zawarty w tej Ewangelii jest bardzo szczegółowy i dokładny. Żaden inny autor w taki sposób nie przedstawił pierwszych chwil Boga po Jego przyjściu na świat. Należy pamiętać, że dla nas, chrześcijan, wydarzenia związane z narodzinami Jezusa są bardzo ważne. Stanowią bowiem podstawę naszej religii. Wierzymy, iż Bóg został zrodzony z kobiety dziewicy, pozbawionej grzechu pierworodnego. Istnieje też w naszej kulturze przekonanie o ubogich narodzinach Jezusa, w stajence. Właśnie Ewangelia według św. Łukasza dała nam ku temu podstawy. Jest ona bezpośrednim, dokładnym świadectwem spełnienia się wszystkich proroctw, opisanych jeszcze w Starym Testamencie.

Święty Łukasz zwraca też uwagę na ogromne, nieskończone miłosierdzie Boga Stwórcy. Przedstawił je symbolicznie, poprzez liczne przypowieści. Najbardziej znane są między innymi: Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie oraz Przypowieść o synu marnotrawnym. Metaforycznie ukazana została w nich miłość Boga do wszystkich ludzi na świecie. Pan jest niezwykle dobry i zawsze na nas czeka. Nawet jeżeli popełnimy grzech i chwilowo odwrócimy się od Kościoła, możemy do niego wstąpić ponownie. Przypowieści uczą nas również tego, że nie warto wątpić w dobrą wolę Boga i należy kierować się w życiu Jego zasadami. Dodatkowo, w opowieściach ewangelicznych zawarte zostały reguły postępowania i nasze powinności jako ludzi. Poprzez lekturę Ewangelii autorstwa Łukasza uczymy się, że należy być dobrym człowiekiem, który pomaga bliźnim, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, wybacza im i zapomina o doznanych krzywdach.

Niezwykle ważną postacią w Ewangelii Łukasza jest Maryja, matka Jezusa, Ewangelista pokazuje nam, jak wielka była jej rola w dziele zbawienia. To ona zrodziła Mesjasza, wychowała go i towarzyszyła mu przez całe życie, nawet w ostatniej drodze ku męczeńskiej śmierci.

Podobne wypracowania do Nowy Testament - Ewangelia wg św. Łukasza - opracowanie (interpretacja ogólna)