Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ostatnia Wieczerza - znaczenie, opis, interpretacja odpowiedniego fragmentu Nowego Testamentu

Istotą Ostatniej Wieczerzy są słowa Jezusa Chrystusa: „A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana”.

Ostatnia Wieczerza była ostatnim posiłkiem (Paschą) spożywaną przez Jezusa Chrystusa przed jego ukrzyżowaniem. Ma ona symboliczne znaczenie. Zapowiada ona przemienienie pańskie chleba w Ciało Chrystusa, a także jego krwi w wino mszalne. Na wzór wieczerzy chrystusowej odbywa się msza święta w Kościele katolickim. Jest to pamiątka po ustanowieniu przez Jezusa Chrystusa sakramentu Eucharystii. Wtedy to Jezus nakazał swoim wiernym (wtedy dwunastu apostołom) spożywanie jego ciała (komunia święta) i przyjmowanie go do serca jak znak przynależności do wiary chrześcijańskiej oraz wiary w niego samego.

Jezus Chrystus przeczuwał, że nadchodzi dzień jego śmierci - śmierci, która miała przynieść zbawienie całej ludzkości. Dlatego też, zanim odszedł zdradzony przez Judasza, ustanowił jeden z najbardziej znanych sakramentów w świecie chrześcijańskim - Eucharystię. (Warto dodać, że jest to jeden z dwóch biblijnych sakramentów uznawanych także przez protestantów). Przyjmowanie Chrystusa do serca jest jednym z najważniejszych obowiązków, jakie musi wypełnić każdy chrześcijanin. Dlatego też Ostatnia Wieczerza ma tak wielkie znaczenie.

Opis „Wieczernika” znajdziemy w Ewangelii świętego Łukasza (w Nowym Testamencie). Opisuje on nie tylko ogłoszenie Eucharystii przez Jezusa Chrystusa (jest to centralny punkt całej wieczerzy), ale i wyjawienie tajemnicy, kto spośród zebranych będzie jego zdrajcą (Judasz Iskariota). Jezus zapowiada wtedy także swoje zmartwychwstanie, przezwyciężenie śmierci oraz powrót na ziemię w chwale (jednak wówczas słowa te nie są zrozumiałe dla apostołów). Dopiero później zrozumieją oni sens wypowiedzi Chrystusa, a także znaczenie Eucharystii dla całego Kościoła katolickiego. 

W Ewangelii Świętego Łukasza o wieczerzy czytamy: „A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu (Jezus Chrystus) i dwunastu apostołów z Nim. Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym. A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną (…)”. Ostatnia Wieczerza była jednocześnie zapowiedzią odejścia Chrystusa, zapowiedzią jego męczeńskiej śmierci prowadzącej do zbawienia całej grzesznej ludzkości.

Ostatnia Wieczerza odegrała niezwykle ważną rolę w procesie tworzenia Kościoła katolickiego. Od początku była obrzędem o charakterze religijnym, ale z czasem stała się ona obrzędem wpisanym w kanon liturgicznych założeń każdej mszy świętej. Na wzór wieczerzy pańskiej kapłan podnosi ku niebu kielich z winem mszalnym oraz opłatek symbolizujący Ciało Chrystusa. Wtedy też dochodzi do przemienienia pańskiego, po czym wierni spożywają Eucharystię.

Dzięki Ostatniej Wieczerzy katolicy otrzymali jeden z najcenniejszych i najważniejszych sakramentów. Ciało Chrystusa jest spożywane przez wiernych w kościołach katolickich na całym świecie przez miliony wiernych, każdego dnia. Jezus Chrystus ofiarował siebie za swoich wyznawców.

Podobne wypracowania do Ostatnia Wieczerza - znaczenie, opis, interpretacja odpowiedniego fragmentu Nowego Testamentu