Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mormoni - ogólna charakterystyka kościoła. Historia, zasady wiary, zwyczaje mormonów

Mormoni to potoczna nazwa, którą zwykło się określać członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Termin ten pochodzi od Mormona – tajemniczej postaci uważanej za proroka i kronikarza. Miał on w V w. n.e. spisać historię ludów zamieszkujących kontynent amerykański. Wiadomości te znajdowały się na złotych tablicach, ukrytych przez Indian Północnoamerykańskich.

Najprawdopodobniej nikt nigdy nie dowiedziałby się niczego o Mormonie, gdyby nie Joseph Smith Junior (1805–1844) – amerykański polityk (teokrata) oraz urbanista. W młodym wieku miał on dostąpić objawienia, w którym ukazał mu się Moroni (syn Mormona) i wskazał miejsce ukrycia złotych tablic. Co ciekawe – dodał on także, iż Żydzi znaleźli się w Ameryce Północnej ok. 600 lat przed narodzinami Jezusa.  Zawartość tablic (ich odszukanie nie zostało potwierdzone przez archeologię) została przetłumaczona przez Josepha Smitha Juniora w 1830 r. i ogłoszona jako Księga Mormona.

Początkowo mormoni osiedlili się w stanie Illinois, gdzie w 1841 r. postawili pierwszą świątynię. Jednakże praktykowane przez nich wielożeństwo nie zapewniło im społecznego poparcia, skutkiem czego wkrótce przenieśli się do stanu Utah. Dnia 27 czerwca 1844 r. Joseph Smith Junior został zamordowany (było to jeszcze w Illinois), a miano jego następcy zyskał Britham Yong. Ruch religijny mormonów rozwijał się niezwykle szybko. Być może było tak za sprawą poligamii, być może za sprawą kuszących (acz niejasnych) poglądów filozoficznych i religijnych.

Mormoni sami określali się jako chrześcijanie. Jednakże poza Pismem Świętym posługiwali się jeszcze innymi świętymi księgami – chociażby księgą Mormona albo księgą Nauki i Przymierza (znajdują się w niej przede wszystkim zapisy historyczne – głównie objawień, jakich dostępowali kolejni naczelnicy stowarzyszenia). Do bardzo znaczących pism Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich należą także: Perła Wielkiej Wartości (zbiór pism założyciela) oraz Księga Przykazań (zbiór objawień Smitha).

Członkowie ruchu religijnego zapoczątkowanego przez Josepha Smitha cechują się bardzo ciekawym spojrzeniem na eschatologię. Wierzą, że zbawienie pochodzi od łaski Boga i są przekonani o tym, iż zależy ono nie tylko od uczynków i ziemskiego świadectwa, ale także od ufności pokładanej w Bogu. Jednakże wszystko to zostaje nieco „ubarwione” poglądem „Wiecznego Postępu”, w myśl którego człowiek doskonale wypełniający przykazania i zalecenia mormonów może sam stać się w przyszłości Bogiem. Przekonanie takie wzięło się stąd, iż Smith głosił, jakoby Bogów było wielu i wszyscy oni przed stworzeniem wszechświata porozumieli się i podzielili swoimi rejonami. Dodatkowo mormoni niezwykle dosłownie potraktowali znane chociażby w katolicyzmie sformułowanie: „dzieci Boże”. W doktrynie Smitha każdy człowiek nosi w sobie pierwiastek Boga, co czyni go „krewnym” Stwórcy (lub Stwórców, co w wierze mormonów wcale nie jest takie oczywiste). Nieco inaczej wydaje się postrzegać ten fakt Brigham Young – głoszący konieczność nieustannego umacniania się w wierze. Taki człowiek miał stawać się po prostu nieskazitelny i czysty jak Chrystus (i wstępować do najwyższego z nieb – Królestwa Celestialnego). Warto dodać w tym miejscu, iż mormoni nie wierzą w Trójcę Świętą, ale w trzy odrębne osoby boskie.

Mormoni mogą przyjmować chrzest dopiero po ukończeniu 8 lat (można uczynić to nawet pośmiertnie). Ich Kościół głosi możliwość zbawienia wszystkich, którzy ten sakrament przyjmą. Natomiast od 1890 r. (głównie z powodów politycznych) członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatecznych nie praktykują wielożeństwa. W tym zakazie posunęli się nieco dalej i stworzyli instytucję małżeństwa na wieczność. Odbywa się ono w specjalnej świątyni, a sam taki związek ma trwać nie tyle do śmierci, co w nieskończoność (oczywiście pod warunkiem należytego wypełniania przykazań).

Dzięki rozwiniętej działalność misjonarskiej, Kościół mormonów liczy dzisiaj ok. 13 mln wiernych i jest obecny niemal na całym świecie. Każdy wierny zobowiązany jest nie tylko do tego, by przekazywać procent swoich oszczędności na Kościół, ale także do odbycia służby, w czasie której będzie nawracał ludzi na swoją wiarę.

Opinie o mormonach są rozbieżne. Jedni widzą w nich ciekawy nurt religijny, inni postrzegają ich raczej jako manipulatorów i porównują do sekt. Ci drudzy posługują się przede wszystkim argumentem dotyczącym niezwykłej restrykcyjności mormonów. Nie wolno pić im kawy, herbaty, alkoholu ani palić tytoniu. Ich zwierzchnicy dbają także o to, by nie czytali tekstów, które nie podnoszą pobożności. Dodatkowo mormoni robią wszystko, żeby cieszyć się społeczną aprobatą i sympatią. Warto także dodać, że mormoni wycofali się z wielu wyznawanych przez siebie prawd (wszystko zrobili właśnie w celu zyskiwania społecznego poparcia). Jedną z nich był pogląd, że Jezus był trzykrotnie żonaty i miał dziecko, które dało początek rodowi Smitha.

Jeśli chodzi o terytorium Polski, to mówi się o ok. 1500 wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. W naszym kraju głównymi ośrodkami misji mormońskich są Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Sosnowiec oraz Szczecin.

TAGI: religia USA

Podobne wypracowania do Mormoni - ogólna charakterystyka kościoła. Historia, zasady wiary, zwyczaje mormonów