Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ewangelicyzm - ogólna charakterystyka religii. Geneza, historia, zasady wiary ewangelicyzmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ewangelicyzm to określenie najwcześniejszych nurtów protestanckich, które powstały w wyniku reformatorskiej działalności Marcina Lutra i Jana Kalwina – luteranów, kalwinistów i metodystów (tych ostatnich dołączono do tego grona kilkanaście lat temu).

Nazwa nadana wymienionym powyżej odłamom chrześcijaństwa uwypukla ich bardzo głębokie zakorzenienie w Piśmie Świętym, szczególnie w Ewangelii. Już w 1653 r. zostało to dobitnie potwierdzone, kiedy utworzono Corpus Evangelicorum, czyli ciało reprezentujące protestantów Rzeszy Niemieckiej w parlamencie cesarskim (wcześniej nazywało się ono Corpus Catholicorum. W Polsce do grona Kościołów Ewangelickich zaliczane są: Kościół Ewangelicko–Augsburski (luteranizm), Kościół Ewangelicko–Reformowany (kalwinizm) oraz Kościół Ewangelicko–Metodystyczny (metodyzm).

Początków istnienia tych Kościołów w Polsce należy dopatrywać się w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy to na ziemiach naszego kraju panowała tolerancja religijna. Kościół Ewangelicko–Augsburski na dobre zaistniał w XX w. Jednak źródła podają, iż luteranizm sporo wyznawców miał już w XVI w. - najwięcej w Małopolsce,...

Podobne wypracowania