Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prorocy Starego Testamentu i prorocy Nowego Testamentu - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Do starotestamentowych proroków należą: Jozue, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Nahuma, Jonasz, Joel, Abdiasz, Zachariasz, Malachiasz. Ich słowa spisane są w księgach zwanych profetycznymi.

Jozue - został wybrany na zastępcę Mojżesza po jego śmierci. Bóg nakazał mu poprowadzić i wprowadzić naród wybrany do Ziemi Obiecanej - Kanaanu. Miał on dowiedzieć się, w jaki sposób Izraelici zdobędą ziemię świętą. Glosił, że należy przestrzegać prawa, a w nagrodę ludzie otrzymają od Boga Kanaan. Pod jego dowództwem zdobyto Jerycho. 

Izajasz - jego imię oznacza dokładnie „Jahwe jest zbawieniem”. Walczył o zniesienie bałwochwalstwa, które uważał za grzech najcięższy, wymierzony przeciwko samemu Bogu. Zajmowal się problematyką etyczną, moralną, filozoficzną i teologiczną. To on przepowiedział nadejście Zbawiciela. Dlatego też nazywany jest prorokiem mesjańskim. Dużo pisał - głównie poematy, był literatem. Śmiało wyrażał swoje poglądy wymierzając je przeciw arystokracji.

Jeremiasz - (Jirmejahu) żył ok. VII/VI w. p.n.e. Pochodził z Judy. Podobnie jak Izajasz tępił bałwochwalstwo i wiarę w inne, pomniejsze bóstwa. Zapowiedział nadejście okresu tak zwanej „niewoli Babilońskiej” oraz upadek...

Podobne wypracowania