Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Paruzja - Paruzja Chrystusa - wyjaśnij. Geneza i znaczenie

Paruzja w perspektywie religii chrześcijańskiej jest wyobrażeniem o ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię. Nie urodzi się on ponownie, a zstąpi z nieba w chwale, udowadniając swoją wielkość oraz triumf nad śmiercią. Paruzja jest jednym z elementów dnia Sądu Ostatecznego. Po raz pierwszy Jezus Chrystus pojawił się na ziemi pod postacią człowieka.

Został on zrodzony z Maryi Dziewicy i w swoim życiu przeznaczony był do męczeńskiej śmierci na krzyżu. Tym posłannictwem miał wypełnić plan boży. Poprzez jego śmierć na krzyżu oraz mękę w trakcie drogi na Golgotę, umarł on za grzechy całej ludzkości. Przez to jesteśmy zbawieni i zmartwychwstaniemy na jego podobieństwo w dniu nadchodzącej Apokalipsy.

Zapowiedź Paruzji istnieje w Biblii w Nowym Testamencie. Aniołowie mówią do apostołów: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzicie Go wstępującego do nieba”. Jest to więc potwierdzenie prawdy o ponownym przybyciu Mesjasza na ziemię. Dzień ten nie jest nikomu znany i nadejdzie on niespodziewanie, dlatego Bóg nakazuje nam zawsze być na to przygotowanym.

Przygotowaniem ma tutaj być stan łaski uświęcającej, czyli przyjmowanie komunii świętej (jako wyraz zjednoczenia z Bogiem) oraz sakramentu pokuty (jako wyrazu skruchy i pojednania z Bogiem). Warunkiem koniecznym do spełnienia, aby uzyskać zbawienie, jest wiara w to, że Jezus Chrystus przez swoją śmierć wyzwolił ludzi od grzechu. Jest to istotą wiary chrześcijańskiej.

Według Biblii, Paruzja nastąpi w Dniu Pańskim, czyli kiedy nadejdą ostateczne dni świata. Paruzja z greckiego oznacza „ponowne przybycie”, „przyjście”, „pojawienie się”. Paruzję poprzedzać będą liczne znaki, między innymi zaprzestanie wierzenia w Boga, odcięcie się przez ludzi od wiary chrystusowej oraz wartości takich jak miłość. Paruzji zwiastować będzie również pojawienie się Antychrysta: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem... ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i w niwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia”.

Nie jest jednoznacznie określone, jak ma wyglądać Antychryst, i czy będzie to pojedyncza osoba, czy może ludzie niewierzący. Co do jego postaci snuje się wiele przypuszczeń, usłyszano już wiele legend, znaków, a także przepowiedni, które jednak nie wyjaśniają istoty Antychrysta.

Natomiast istotą Paruzji Chrystusa będzie oczyszczenie dotychczasowego świata z całego, skumulowanego na ziemi zła. Dobrzy ludzie zostaną ocaleni, źli i występni strąceni do czeluści piekielnych. Nastąpi również wielka eksplozja kosmiczna, która wstrząśnie całym wszechświatem. Tak świat stanie się odnowiony mocą chrystusową. W przeciwieństwie do narodzin, Paruzja Chrystusa będzie spektakularna, owiana glorią zwycięstwa i triumfu nad śmiercią. 

Paruzja należy do zjawisk opisywanych w dziale religijnym zwanym eschatologią. Eschatologia zajmuje się badaniem rzeczy ostatecznych. W przypadku religii chrześcijańskiej mowa tu o końcu świata, sądzie ostatecznym, apokalipsie, niebu i piekle oraz czyśćcu, zmartwychwstaniu Syna Bożego.

Paruzja jest wydarzeniem zapowiedzianym w Biblii - nie można mieć co do niej żądnych wątpliwości. 

Podobne wypracowania do Paruzja - Paruzja Chrystusa - wyjaśnij. Geneza i znaczenie