Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Ewangelia wg św. Marka - opracowanie (interpretacja ogólna)

Głównym celem napisania Ewangelii przez Marka była przede wszystkim konieczność przekazanie wiedzy na temat działalności Jezusa Chrystusa. Ewangelista bardziej więc skupił się na praktyce i czynnościach Pana niż na teoretycznej wiedzy i naukach.

Swoją Ewangelią Marek przekazuje wszystkim pokoleniom ludzi wierzących, jak wielką moc posiadał Chrystus. Nie tylko dokumentuje wspaniałe wydarzenia Zbawiciela, ale też daje świadectwo świętości Pana. W jego Ewangelii chyba najważniejszą rolę odgrywają opisy cudów. Stanowią one potwierdzenie niesamowitej mocy Pana, co – w konsekwencji –  potwierdza Boskie pochodzenie Mesjasza i prawdziwość Jego słów. Święty Marek przywołuje aż osiemnaście cudów, które wydarzyły się za sprawą Jezusa. Należą do nich między innymi uzdrowienie ślepego, głuchoniemego oraz sparaliżowanego. Niezwykle ważne jest również specyficzne podejście do kwestii cudu, jakie zostało opisane u Marka. Kiedy Jezus uzdrawia pewnego chorego człowieka, mówi, iż cud jest często wynikiem wiary. Takie przeświadczenie panuje do dzisiaj w Kościele katolickim.

Ewangelia ta uczy nas zatem, że wiara czyni cuda, nigdy nie należy wątpić zarówno w Boga i Jego moc, jaki i w samego siebie, przede wszystkim – w siłę swojej wiary. Jezus mówi, iż należy się modlić o łaski, a będą one dane. Takie ujęcie istoty Boskości, przedstawienie Boga służy jednoznacznie potwierdzeniu Jego ogromnej wagi nie tylko w dziele zbawienia, ale też w życiu każdego człowieka. Święty Marek poprzez swoją Ewangelię pokazuje działania Pana, który zawsze służył ludziom i był zwrócony w ich kierunku.

Ewangelia napisana przez świętego Marka stanowiła i nadal stanowi bardzo ważne źródło wiedzy religijnej i chrześcijańskiej dla wszystkich badaczy historii i wiernych Kościoła. Uznaje się dziś, że dzieło to powstało jako jedno z najwcześniejszych, zaś inni ewangeliści wzorowali się właśnie na nim. Opis działalności Jezusa w Galilei, poza nią, w Jerozolimie –  to podstawa szerzenia się chrześcijaństwa, a fakt, iż podróże te zostały przytoczone w Ewangelii, stanowi niemal niepodważalny dowód na ich faktyczność.

Ewangelia napisana przez św. Marka pokazuje niesamowitą moc Jezusa, jego panowanie nad ludźmi, światem, a także Szatanem. Cuda tylko potwierdzają tę nadprzyrodzoną siłę.

Podobne wypracowania do Nowy Testament - Ewangelia wg św. Marka - opracowanie (interpretacja ogólna)