Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Królestwo Boże – czym jest królestwo Boże? Definicja, cechy, opis

Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i ogłosił Ewangelię Bożą, mówiąc, że czas się wypełnił i Królestwo Boże jest bliskie, dlatego należy się nawracać i wierzyć w dobrą nowinę. Taki zapis znajduje się w Ewangelii wg św. Marka. Dla wypełnienia woli Boga, Jezus zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi. Następnym krokiem miało być wyniesienie ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym

W centrum zgromadzenia ludzi, czyli wspólnoty, znajduje się Chrystus. Zwołuje on ludzi poprzez słowa i znaki, które ukazują Królestwo Boże. Urzeczywistnił je poprzez swą śmierć i zmartwychwstanie.

Wszyscy ludzie są powołani do Królestwa Bożego. Zostało ono ogłoszone najpierw Izraelitom, ale przeznaczone jest dla wszystkich narodów. Aby wejść do niego, należy przyjąć słowo Jezusa, które jest niczym ziarno, które wsiewa się w rolę – ci, którzy słuchają go z wiarą otrzymają miejsce w Królestwie.

Miejsce to należy do ubogich i maluczkich, czyli tych, którzy przyjęli je z pokorą w sercach. W Ewangelii wg św. Łukasza jest napisane, że Jezus został posłany po to, by ubogim nieść dobrą nowinę. Ogłasza ich błogosławionymi, ponieważ do nich należeć będzie Królestwo niebieskie.

Jezus do stołu Królestwa zaprasza też grzeszników. Mówi: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Wzywa ich do nawrócenia, bo bez niego nie będą mieli możliwości wejść do Domu Bożego. Bardzo często za pomocą przypowieści Jezus wzywa do wejścia do Królestwa. Chrystus wymaga dokonania jednoznacznego wyboru – aby osiągnąć Królestwo Boże, należy oddać wszystko. Nie wystarczą słowa, ponieważ najważniejsze są czyny.

Podobne wypracowania do Królestwo Boże – czym jest królestwo Boże? Definicja, cechy, opis