Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Awangarda poetycka a twórczość Juliana Przybosia

Dwudziestolecie międzywojenne jest to epoka, której cezury stanowią wojny światowe: tę epokę literacką otwiera zakończenie I wojny światowej w 1918 roku, a zamyka wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Możemy wyodrębnić kilka nurtów poezji w Dwudziestoleciu międzywojennym. Obok futuryzmu - nurtu odrzucającego przeszłość i tradycję, postulującego zniszczenie wszelkich zdobyczy cywilizacji - i Skamandra - poetyckiego ugrupowania, charakteryzującego się bezprogramowością, fascynacja codziennością oraz kultem wolności należy wymienić Awangardę krakowską.

Awangarda Krakowska charakteryzowała się fascynacją urbanizmem i cywilizacją - główny postulat twórców brzmiał 3xM, oznaczający Miasto, Masa, Maszyna. Postulat ten został wypracowany przez Tadeusza Peipera, najwybitniejszego Awangardzistę i redaktora „Zwrotnicy”. W tym czasopiśmie, wydawanym przez ugrupowanie, publikował także Julian Przyboś i Adam Ważyk. Twórcy zerwali z romantycznym rodowodem poezji, uważali, że poezja powinna służyć społeczeństwu i przedstawiać rzeczywisty świat. Przedstawiciele Awangardy Krakowskiej uważali, że język twórczości - wychwalającej zdobycze cywilizacji - powinien być jak najbardziej zbliżony do potocznego. Literaturę postrzegali jako rzemiosło.

Twórczość Juliana Przybosia wpisuje się w nurt Awangardy Krakowskiej. Poeta ten jest nazywany „budowniczym słowa”. Zafascynowany postulatami Tadeusza Peipera, przejął za swoim mistrzem uwielbienie dla urbanizmu - bohaterowie dwóch pierwszych tomików poetyckich („Śruby”, „Oburącz”) to robotnicy oraz szacunek dla języka - w twórczości Przybosia często spotykamy wymyślną metaforykę. Jego utwory poetyckie są dynamiczne oraz komunikatywne. W 1930  rozpoczyna się dojrzały okres twórczości - Przyboś świat przedstawiony swoich utworów umieszcza na wsi. W wierszach pojawia się także erotyka, a w późniejszym czasie - figura eksplozywna, oddziałująca na wyobraźnię czytelnika. Działalność poetycka Przybosia, a przede wszystkim opublikowanie wierszy w tomiku „Równanie serca” w 1938 r., zmieniła postrzeganie poezji.

Podobne wypracowania do Awangarda poetycka a twórczość Juliana Przybosia