Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ignacy Krasicki „Hymn do miłości Ojczyzny” - model patriotyzmu w wierszu Krasickiego. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego to jedna z pierwszych polskich pieśni patriotycznych. Utwór ma podniosły charakter, ukazuje miłość do ojczyzny jako cnotę. Patriotyzm, za jakim opowiada się autor, jest bardzo wymagający. Za tą miłością muszą iść czyny i gotowość do poświęcenia nawet własnego życia.

Hymn jako gatunek służy opiewaniu podniosłych idei. Wybór takiego gatunku już stawia patriotyzm w rzędzie spraw najwyższej wagi. Cały utwór zgodnie z konwencją utrzymany jest w poważnym tonie, wskazującym na doniosłość poruszanego tematu. Apostroficzny zwrot nie jest skierowany do ojczyzny, ale do miłości ojczyzny. Tematem jest więc patriotyzm rozumiany jako cnota. Miłość do ojczyzny została ukazana jako świętość. Nie jest to uczucie powszechne, ale dostępne jedynie „umysłom poczciwym”. Poczciwość rozumiano wówczas nieco inaczej niż dziś, słowo to ma wspólny rdzeń z uczciwością i oznacza życie zgodne z boskimi prawami, pobożne, uczciwe i szlachetne. (W tym znaczeniu użył tego określenia Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”, czy sam Krasicki, pisząc o „zacnych ojcach” w „Świecie zepsutym”). Patriotyzm jest więc częścią tego etosu poczciwości, świadczy o szlachetności człowieka,...

Podobne wypracowania