Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ignacy Krasicki „Hymn do miłości Ojczyzny” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Hymn do miłości ojczyzny” to utwór Ignacego Krasickiego, ogłoszony w 1774 roku, w dwa lata po pierwszym rozbiorze Polski. Niektóre źródła podają, że hymn został odczytany przez biskupa Krasickiego w czasie słynnych obiadów czwartkowych, spotkań organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla najbardziej znanych i wybitnych polskich intelektualistów. Z kolei inne źródła twierdzą, że „Hymn...” został zamieszczony bezimiennie w „Zabawach przyjemnych i pożytecznych”, pierwszym w Polsce piśmie literackim, wydawanym w Warszawie w latach 70. osiemnastego stulecia. Utwór został hymnem Szkoły Rycerskiej, placówki kształcącej niezamożną młodą szlachtę z prowincji. Po ukończeniu szkoły wychowankowie wstępowali do wojska lub służyli w administracji. Szkoła, założona przez króla Stanisława Augusta w 1765 roku, istniała przez prawie trzydzieści lat.

„Hymn do miłości ojczyzny” ma osiem wersów, każdy z nich złożony jest z jedenastu zgłosek. Rymy w układzie ab ab ab cc. Podmiot liryczny indywidualny, liryka inwokacyjna. Utwór jest hymnem, czyli opowiada o podniosłych i ważnych kwestiach. Jego tematyka zawiera się w tytule: hymn ma wzbudzić...

Podobne wypracowania