Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 26 wypracowanie

 • Wizyta duszpasterska - co to jest wizyta duszpasterska? Przebieg, opis, znaczenie

  Wizyta duszpasterska – zwana popularnie „kolędą” – to odwiedziny proboszcza lub innego kapłana w domach swoich parafian w okresie bożonarodzeniowym.Tradycja kolędy wypływa według podań z czasów, kiedy narodził się Jezus Chrystus. Trzej Mędrcy, którzy przybyli do żłóbka, aby oddać pokłon Bogu wcielonem... »

 • Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa - Jakie obietnice wiążą się z Wniebowstąpieniem Pana Jezusa?

  Wniebowstąpienie to jedno z najważniejszych wydarzeń, które zostały opisane w Ewangeliach. Uczestniczyli w nim apostołowie, na własne oczy widząc, jak ich Przewodnik i Nauczyciel wstępuje do domu Ojca. Do dzisiaj dzień ten stanowi symboliczną, odrębną uroczystość w chrześcijaństwie. Wstępując do nieba, Jezus Chrystus – Syn Boży &nda... »

 • Wolność człowieka - Wolność - dar czy wyzwanie? Rozprawka

  Uważam, że wolność dana nam przez Boga jest zarówno darem, jak i wyzwaniem. Należy dobrze i odpowiednio z niej korzystać, nie przekraczając wyznaczonych granic. Ogólnie wolność pojmowana jest jako możliwość samostanowienia, decydowania o swoim życiu, realizowaniu swoich marzeń i celów. Natomiast wolność w rozumieniu chrześc... »

 • Wróżbiarstwo a Kościół - opracowanie. Na czym polega grzech wróżbiarstwa?

  Wróżbiarstwo to praktyka coraz powszechniejsza, oferty przepowiedzenia przyszłości pojawiają się wszędzie. Są obecne we wszelkich mediach, bombardują nagłówki gazet, przesyłane są jako smsy. Współczesny człowiek niejednokrotnie ulega pokusie przeczytania horoskopu, bądź poradzenia się rzekomo znającej przyszłość osoby, gdy... »

 • Wspólnota Kościoła - co to jest wspólnota Kościoła? Definicja, opis.

  Zrozumienie, że Kościół jest wspólnotą wiernych jest niezwykle ważne dla chrześcijan. Wspólnota Kościoła jest to zgromadzenie ludzi wszystkich narodów o charakterze religijnym, którzy wierzą w Boga Ojca i oddają Mu cześć.  Są cztery podstawowe cechy wspólnoty Kościoła, które ustanowione zo... »

 • Wstyd - co to jest? Czy wstyd jest potrzebny w życiu człowieka? Jakie ma znaczenie? Wypracowanie

  Wstyd jako samo pojęcie bardzo trudno zdefiniować. Jest to z pewnością rodzaj fizycznej i psychicznej reakcji człowieka na to, co się stało w danej chwili. Wstydzimy się zazwyczaj wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że popełniliśmy jakiś błąd, zrobiliśmy coś nie tak, wbrew ogólnie przyjętym zasadom. Są różne rodzaje wstydu i oczywis... »

 • Wulgata - co to jest Wulgata? Definicja, opis, geneza - Tłumaczenia Biblii

  Wulgata to tłumaczenie Biblii (Starego Testamentu i Nowego Testamentu) na język łaciński, którego dokonał św. Hieronim. Nazwa ta pochodzi od „versio vulgata”, co oznacza – „wersja popularna, rozpowszechniona”. Cały proces translacji trwał od 382 r. do 406. Wulgata nie była pierwszym tłumaczeniem tekstu Pisma... »

 • Wychowanie religijne - definicja, znaczenie. Wychowanie religijne w rodzinie

  Wychowanie religijne jest to nauka, która ma doprowadzić do zjednoczenia z Bogiem oraz do poznania Boga jako kochającego Ojca. To wychowanie musi być ukierunkowane przede wszystkim na pogłębienie wiary dziecka, a następnie młodego człowieka poprzez powiązanie roku liturgicznego w katechezie z domem rodzinnym, szkołą. Należy także uwzglę... »

 • Wymień kilka przykładów działania Boga Opiekuna i Wybawcy

  Bóg to nie tylko wszechmocna istota, która jest początkiem i końcem wszystkiego, to przede wszystkim nasz dobry i sprawiedliwy Ojciec, do którego zawsze zwrócić się można o radę i pomoc. Pan jest naszym troskliwym opiekunem, który wybawił nas i wybawia. Największym dowodem na to, że Bóg jest naszym wy... »

 • Wymień rolę i zadania świeckich w Kościele - opracowanie

  Kościół na ziemi tworzą ludzie. Ważni są jego hierarchowie pełniący rolę stróżów i przywódców, którzy czuwają nad innymi członkami Kościoła i wskazują im odpowiednią drogę, umożliwiając realizację wszystkich celów, do których owa wspólnota została powołana. Ważny jest każdy jej czł... »

 • Wymień świętych, którzy oddali życie za prawdę i wiarę. Opisz ich działalność

  W kalendarzu liturgicznym na każdy dzień miesiąca przypada przynajmniej jedno, niekiedy kilka, imion ludzi, którzy poprzez swe życie i uczynki zasłużyli na kanonizację. Wielu z nich również poprzez swą męczeńską śmierć potwierdziło swą ogromną wiarę i oddanie Bogu. Jest to szczególna grupa ludzi, którzy odchodzili z... »

 • Zabobony - co to jest zabobon? Definicja, opis, przykłady. Kościół a zabobony

  Termin „zabobon” znany jest także pod innymi nazwami: „przesąd”, „wierzenie”, „gusła”. Nazwa „zabobon” pochodzi od słowa „bobonienie”, co oznacza dokładnie „pomrukiwania wróżbitów w czasie ceremonii kultowych”. Istnienie zabobonów związane ... »

 • Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu – co to znaczy? Zastanów się, jak może zadośćuczynić Bogu i bliźniemu

  Jest wiele grzechów, które godzą w drugiego człowieka i przynoszą mu wiele szkód. Dlatego grzesznik powinien zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby naprawić wyrządzone zło. Okradziony powinien dostać z powrotem swoje rzeczy, oczerniony odzyskać dobre imię itd. Tak powinno być, ponieważ tego wymaga również  spra... »

 • Zagrożenia dla wiary i miłości - opracowanie

  Wiara i miłość to przeżycia, które dla każdego człowieka są wspaniałym doświadczeniem. Jednakże trwanie w nich nie jest rzeczą łatwą. Szczególnie współcześnie, gdzie zagrożeń dla wiary i miłości jest coraz więcej.  Dzisiejszy człowiek jest niejednokrotnie osoba zagubioną, niezdecydowaną, poszukującą własnej drogi. To... »

 • Zakony - Benedyktyni - historia, charakterystyka, informacje. Benedyktyni w Polsce

  Zakon Benedyktynów to inaczej Zakon Świętego Benedykta, czyli Ordo Sancti Benedicti. Został założony przez żyjącego na przełomie V i VI wieku Benedykta z Nursji. Miało to miejsce około roku 529. Benedykt był twórcą reguły monastycznej. Pierwsze opactwo benedyktyńskie stworzono na Monte Cassino, w Polsce zaś klasztory Zakonu powsta... »

 • Zakony - Bernardyni - historia, charakterystyka, informacje. Bernardyni w Polsce

  Bernardyni to potoczna nazwa zakonników w Polsce, którzy należą do Zakonu Braci Mniejszych, czyli Ordo Fratrum Minirum. Wchodzą oni w skład rodziny franciszkańskiej, którą stworzył św. Franciszek Bernardone. Po śmierci Franciszka nastąpił podział franciszkanów na konwentualnych i obserwantów. Obserwanci zaś ost... »

 • Zakony - Franciszkanie - historia, charakterystyka, informacje

  Wszystkie gałęzie franciszkańskie swoje źródło mają w św. Franciszku z Asyżu, czyli Franciszku Bernardone. Zbiór przepisów normujących codzienne życie zakonne, czyli Reguła, w przypadku założyciela Franciszkanów, czyli Reguła św. Franciszka, obejmuje zarówno właściwy Zakon Franciszkanów, jak i jego gał... »

 • Zakony - Jaki jest sens istnienia zakonów dzisiaj? Odpowiedz, biorąc pod uwagę różne ich rodzaje

  Wiele jest rodzajów zakonów zarówno w na świecie, jak i w Polsce. Historia zgromadzeń sięga czasów średniowiecza, kiedy to dopiero formowały się i rozprzestrzeniały na terenach Europy. Dziś liczba zakonów jest ogromna, a ich członkowie bardzo wiele wnoszą do życia Kościoła w wielu aspektach, nie tylko duchowym.... »

 • Zakony - Jezuici - historia, charakterystyka, informacje. Jezuici w Polsce

  Zakon Jezuitów to inaczej Towarzystwo Jezusowe, czyli Societas Iesu (SI). Powstanie jezuitów datuje się na dzień 27 września 1540 roku, kiedy św. Ignacy Loyola razem ze swymi przyjaciółmi złożył w stolicy Włoch śluby zakonne. Rok 1773 przyniósł na mocy decyzji ówczesnego papieża Klemensa XIV kasację zakonu. Życ... »

 • Zakony - Joannici (kawalerowie maltańscy) - historia, charakterystyka, informacje. Joannici w Polsce

  Zakon Joannitów to inaczej Zakon Maltański, czyli Zakon Rycerski Świętego Jana Chrzciciela Szpitala Jerozolimskiego (Ordo Militiae Sancti Johannis Baptistae Hospitalis Hierosolimitani). Jest to najstarszy, nadal istniejący zakon rycerski.W XI-wiecznej Jerozolimie, w 1070 roku kupcy pochodzący z Amalfi zbudowali szpital dla pielgrzym&oacut... »

 • Zakony - Kartuzi - historia, charakterystyka, informacje. Kartuzi w Polsce

  Kartuzi to Zakon Kartuzów, czyli Ordo Cartusiensis. Świętemu Brunonowi został podarowany przez biskupa Hugona teren niedaleko Grenoble we Francji, na którym powstała w roku 1084 osada eremicka o nazwie La Grande Chartreuse. To właśnie nazwa miejscowości dała określenie „Kartuzi”, które zaczęto stosować do określe... »

 • Zakony - Paulini - historia, charakterystyka, informacje. Paulini w Polsce

  Zakon Paulinów to właściwie Zakon Braci Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, czyli Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae. Początki zgromadzenia związane są z postacią błogosławionego Euzebiusza, który żył w XIII wieku. Był kanonikiem katedralnym w węgierskiej miejscowości Ostrzyhom.Zakon nawiązywał do życia świętego Pawła Puste... »

 • Zakony - Pijarzy - historia, charakterystyka, informacje. Pijarzy w Polsce

  Zakon Pijarów, to inaczej Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum; Ordo Scholarum Piarum.Zgromadzenie zostało założone w Rzymie w roku 1597 przez św. Józefa Kalasanty. Aprobata Stolicy Apostolskiej przyszła w roku 1617, natom... »

 • Zakony - rodzaje zakonów. Zakon kontemplacyjny, zakon świecki, zakon rycerski itd.

  Zakony są stowarzyszeniami wyznawców danej religii, którzy żyją we wspólnocie określonej tzw. Regułą i składają śluby zakonne. Muszą one również być zatwierdzone przez Kościół. Zgromadzenia zakonne różnią się od siebie nazwą, strojem, celami, jakie sobie stawiają, sposobem życia. Od zakonów odr&oa... »

 • Zakony - Zakony żeńskie na świecie. Opis, charakterystyka

  Obecnie liczba wszystkich zakonów żeńskich na świecie to około 1970. Znajdują się one na terenie Europy, Azji, Afryki, Australii oraz w obu Amerykach. Zakony żeńskie powstawały bardzo często niejako na uboczu swych męskich odpowiedników. Jednak kobiety w równym stopniu przez wieki odczuwały powołanie do służby Bogu i ludziom... »

 • Zakony - Zakony żeńskie w Polsce. Opis, charakterystyka

  Zakonów żeńskich w Polsce jest bardzo wiele. Ich liczba dochodzi do 151 zakonów, w których przebywa około 25 tys. kobiet. Ta liczba jest bardzo duża, zwłaszcza w porównaniu z zaledwie 61 zakonami męskimi – czyli niemal trzykrotnie więcej, choć zakony żeńskie wywodzą się od męskich. Te gromadzące braci były pierw... »

 • Żal za grzechy - co to jest żal za grzechy? Definicja, opis. Niedoskonały i doskonały żal za grzechy

  Żal za grzechy jest jednym z warunków sakramentu pokuty i pojednania. Jest on niezbędny, aby łaska zmazania win była pełna i uczciwa.Warunek ten jest konsekwencją rachunku sumienia, bowiem moralna refleksja nad swoim zachowaniem jest podstawą uświadomienia sobie istnienia dobra i zła we własnym życiu. Kiedy tego dokonamy, zdajemy sobie za... »

 • Zasady czytania Pisma Świętego - Zastanów się, jakie są zasady czytania Biblii i wypisz je. Czy są one ważne?

  Pismo Święte jest najważniejszą księgą dla chrześcijan. Jest to źródło całej prawdy o Bogu, Jego woli, Jezusie Chrystusie i wszystkich wydarzeniach z historii chrześcijaństwa, które poświadczają to, w co wierzymy.Aby móc prawidłowo odczytać słowo Boże, które prowadzić nas ma do świętości, należy przestrzegać kilku reg... »

 • Zaufanie - co to jest? Wyjaśnienie, zaufanie w Biblii, zaufanie człowieka do Boga

  Według definicji, zaufanie to wiara w jakieś działania albo własności obiektu. W ujęciu religijnym zaufaniem więc, będzie przede wszystkim wiarą człowieka, w prawdę Słowa Bożego, w opiekę, jaką Bóg nad nami roztacza, w dobroć Ojca, który wybacza swym dzieciom potknięcia i grzechy oraz w życie wieczne, które czeka po śmierci.... »

 • Zbawienie - co to jest zbawienie? Zbawienie w Biblii

  Słowo „zbawienie” oznacza „uwolnienie się” z jakiegoś stanu, oczyszczenie, czy ponowne narodziny. Termin ten został rozpowszechniony przez Biblię. Pojawiał się on już w Starym Testamencie, chociaż dotyczył głównie Jezusa Chrystusa - postaci z Nowego Testamentu. Z jego wypowiedzi dowiadujemy się też najwięcej na t... »

Polecane przedmioty