Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 27 wypracowanie

 • Zielone Świątki - Zesłanie Ducha Świętego - opis, data, historia

  Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy, co przypadało na 48 dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim. Polegało na natchnieniu apostołów oraz Maryi łaską Ducha Świętego. Dzięki temu osoby, które były przeznaczone do głoszenia Ewangelii otrzymały dary mówienia w różnych językach oraz rozmaite charyzmaty.Pism... »

 • Zielonoświątkowcy - ogólna charakterystyka kościoła. Geneza, historia, dogmaty zielonoświątkowców

  Ruch zielonoświątkowców (zwany inaczej pentekostalnym) powstał w Stanach Zjednoczonych na początku XX stulecia (1901). Jego korzenie sięgają różnych odłamów ewangelikalizmu – głównie metodyzmu. To właśnie pastor tego wyznania (Charles Fox) miał otrzymać, wraz ze swymi uczniami, od Ducha Świętego dar przemawian... »

 • Zło na świecie. Dlaczego na świecie jest tyle zła? Wypracowanie

  O tym, że zło istnieje na świecie, zdaje się wiedzieć każdy. Dostrzec je można wszędzie wokół człowieka, wydaje się ono być jego nieodłącznym towarzyszem stojącym w opozycji do dobra. Chyba nie ma osoby, która nie zadawałaby sobie pytania, dlaczego istnieje tyle zła na świecie? Wszak Bóg to dobry ojciec, który nie p... »

 • Zmartwychwstanie Jezusa - opis, interpretacja i znaczenie Zmartwychwstania dla chrześcijan

  Zmartwychwstanie Jezusa stanowi podstawę religii chrześcijańskiej, ponieważ dzięki temu wydarzeniu dokonał się akt zbawienia ludzkości. Czytamy o tym w Piśmie Świętym (między innymi w Ewangelii według św. Mateusza).Jezus Chrystus zmarł na krzyżu po długiej i pełnej cierpienia drodze krzyżowej. Kiedy Mesjasz zawisł na krzyżu i dobiegał już koniec... »

 • Znak krzyża - Znak krzyża świętego - interpretacja, znaczenie, rytuał

  Znak krzyża to najważniejszy symbol w tradycji chrześcijańskiej. Jego powstanie łączy się bezpośrednio z męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa, który umarł – właśnie – na krzyżu.Znak krzyża stanowi dla chrześcijan pamiątkę, wspomnienie tragicznej i męczeńskiej śmierci Mesjasza. Jednocześnie poprzez ten symbol oddaje się Mu cześć... »

 • Zwiastowanie Pańskie - Zwiastowanie NMP - data, opis, historia. Święto Zwiastowania Pańskiego

  Zwiastowanie Pańskie to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie zawarte jest w Piśmie Świętym. Dzięki niemu mogliśmy cieszyć się wielkim darem Boga, jakim było zesłanie na ziemię Swojego Syna, który umarł męczeńsko za nasze grzechy. Mianem „zwiastowania” określa się wizytę Archanioła Gabriela u Maryi w celu ogłoszenia Jej now... »

 • Żywoty świętych (hagiografia) - definicja, geneza, historia, znaczenie

  Nazwa piśmiennictwa hagiograficznego wywodzi się z greckich słów hágios - święty i grápho - piszę. Określa się tak utwory pisane prozą lub wierszem ukazujące żywoty świętych chrześcijańskich. Dzieła takie były określane jako vitae - żywoty albo legenda - służące do czytania (z czasem legenda stała się synonimem historii fi... »

21222324252627 następna »

Polecane przedmioty