Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zmartwychwstanie Jezusa - opis, interpretacja i znaczenie Zmartwychwstania dla chrześcijan

Zmartwychwstanie Jezusa stanowi podstawę religii chrześcijańskiej, ponieważ dzięki temu wydarzeniu dokonał się akt zbawienia ludzkości. Czytamy o tym w Piśmie Świętym (między innymi w Ewangelii według św. Mateusza).

Jezus Chrystus zmarł na krzyżu po długiej i pełnej cierpienia drodze krzyżowej. Kiedy Mesjasz zawisł na krzyżu i dobiegał już koniec Jego życia ziemskiego, z okrzykiem bólu zwrócił się do swojego Ojca w niebie: „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?”. Po czym wyzionął ducha. Wówczas zaczęły dziać się niesamowite wydarzenia – niebo rozstąpiło się, skały pękały, a ziemia drżała (Mt, 27, 52). Powoli wszyscy ludzie zgromadzeni w tamtym miejscu zaczęli się rozchodzić. Zostały jedynie kobiety towarzyszące Jezusowi w ostatniej drodze. Wśród nich znajdowały się między innymi Maryja oraz Maria Magdalena.

Po pewnym czasie do Piłata udał się pewien zamożny człowiekiem imieniem Józef. Poprosił on sędziego o wydanie ciała zmarłego Jezusa, ponieważ chciał je pochować. Piłat zgodził się na to. Chrystusa pochowano w grobie, który wcześniej wydrążono w skale. Straż nocną przy grocie pełniły kobiety. Po upływie szabatu Maria i Magdalena ponownie przyszły na grób Jezusa. Ich oczom ukazał się anioł, nakazujący im nieokazywanie strachu. Kobiety ujrzały, iż kamień, który zamykał grotę, jest odsunięty, zaś sam grobowiec – pusty. Anioł wiedział, kim są niewiasty, dlatego też opowiedział o tym, co się stało. Parę chwil później Maryi i Magdalenie ukazał się sam Jezus. Kobiety padły mu do stóp, On zaś poprosił, by poinformowały uczniów o tym wydarzeniu. Kiedy apostołowie zebrali się w wyznaczonym miejscu, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Przywitali radośnie Pana, choć niektórzy z nich wątpili. Wówczas Chrystus udzielił im ostatniego nakazu. Od tej pory mieli oni głosić naukę Boga i krzewić wśród ludzi chrześcijaństwo. Obiecał również, że będzie zawsze blisko nich, choć fizycznie nieobecny. Następnie, jak uczy nas Tradycja, Jezus wstąpił do nieba, gdzie króluje ze swoim ojcem, Bogiem.

Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi podstawę, fundament chrześcijaństwa. Nie mogłoby być mowy o odkupieniu grzechów i zbawieniu ludzkości, gdyby nie męka, śmierć oraz zmartwychwstanie. Jezus dobrowolnie zgodził się na cierpienie, zakończył tym samym swoje ziemskie życie. On jako pierwszy powstał z martwych, co przynosi nadzieję wszystkim śmiertelnym. Dzięki dziełu Bożemu i śmierci Jezusa dla ludzkości otworzyła się droga do zmartwychwstania i życia wiecznego.

Podobne wypracowania do Zmartwychwstanie Jezusa - opis, interpretacja i znaczenie Zmartwychwstania dla chrześcijan