Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jezus Chrystus - kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijan? Opracowanie

Jezus Chrystus jest postacią historyczną. Urodził się około 8-4 roku przed naszą erą w mieście Betlejem. Jest to postać centralna w religii chrześcijańskiej, ponieważ Jezus uznawany jest za założyciela Kościoła. Przede wszystkim jednak to On dokonał dzieła zbawienia.

Jezus Chrystus jest synem Boga i Maryi, kobiety wybranej ze względu na swoją czystość i dobroć. Bóg postanowił, iż urodzi ona Jego syna, a dokonawszy wyboru, sprawił, że jako jedyna urodziła się Ona bez grzechu pierworodnego. Do końca życia zachowała też czystość. Jezus według tradycji biblijnej urodził się w stajence w Betlejem. Był on oczekiwany przez ludzi przez tysiące lat, miał być Mesjaszem, który doprowadzi do zbawienia ludzkości. Ludzie oczekiwali na Niego z utęsknieniem.

Kiedy przyszedł na świat, okazało się, iż jest On człowiekiem wyjątkowym. O Jego życiu opowiadają pisma Nowego Testamentu (Ewangelie według świętych Marka, Mateusza, Łukasza i Jana). Mężczyzna zgromadził wokół siebie wielu wiernych i nauczał ich nowej religii. Powołał apostołów, których zadaniem miało być szerzenie wiary i pomaganie ludziom. W wieku trzydziestu lat Jezus został ochrzczony z rąk Jana Chrzciciela w wodach rzeki Jordan. W czasie swojego życia dokonał naprawdę wiele – uzdrawiał ludzi, wspierał ich i pomagał w każdej sytuacji. Niestety, miał On również przeciwników. Faryzeusze nie wierzyli w prawdę i dobro niesione przez Jezusa, oskarżali Go o kontakty z szatanem. Także i arcykapłani nie byli Mu przychylni. Wtedy zaczęto Chrystusa nienawidzić i szukać sposobów rozwiązania Jego kwestii.

Namowom arcykapłanów uległ jeden z apostołów, Judasz. Dostał od arcykapłanów trzydzieści srebrników i wydał swojego mistrza na śmierć. Żołnierze pojmali go, a Poncjusz Piłat skazał na śmierć poprzez ukrzyżowanie (Ewangelia według św. Mateusza, 27, 11). Potem odbyła się pełna męki droga krzyżowa, zakończona śmiercią Jezusa na krzyżu. Chrystus wiedział, iż zginie, ponieważ taka była wola Boga, jego ojca. Poprzez śmierć miało się dokonać symboliczne dzieło zbawienia, Jezus miał w ten sposób umożliwić ludziom życie wieczne. Już w Starym Testamencie prorocy przepowiadali, iż na świat przyjdzie Mesjasz, który zbawi ludzkość. Tak też się stało. Po śmierci Jezusa działy się różne dziwne rzeczy, święci wstawali z grobów, a na niebie zapanowała jasność. Trzeciego dnia po męczeńskiej śmierci Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, gdzie króluje ze swoim Ojcem (Mt, 27, 28).

Dzieło zbawcze Jezusa polega na dobrowolnej, wręcz oczekiwanej śmierci oraz zmartwychwstaniu. Jezus poświęcił swoje ziemskie życie, zgodził się na ból i cierpienie po to, aby doprowadzić akt zbawienia do końca. Bowiem mogło się ono dokonać tylko w ten sposób.

Jezus Chrystus stanowi najważniejszą część, podstawę naszej religii. Nie należy jednak zapominać, iż jest on postacią historyczną, autentyczną, a jego życie dokumentuje Pismo święte.

Podobne wypracowania do Jezus Chrystus - kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijan? Opracowanie