Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bóg - kim jest Bóg? Bóg w chrześcijaństwie - opracowanie

Bóg w naszej (ale i w każdej) religii jest istotą nadprzyrodzoną, która stanowi fundament wszelkiej wiary. W chrześcijaństwie Bóg jest stwórcą wszystkiego: świata, człowieka, istot żywych. Jest Panem i światłością, która wyznacza wszystkiemu sens.

W katolicyzmie określa się Boga jako istotę w trzech osobach boskich: samego Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego. Każda z wymienionych postaci jest Bogiem, nierozerwanie zespolone stanowią świętość. Ludzie często zadają sobie pytanie, skąd wiadomo, że Bóg istnieje. Otóż należy pamiętać, iż jest to kwestia osobistej wiary, wrażliwości, intuicji i uczuciowości. Boga nie ma można zobaczyć, ale możliwe jest widzenie Go w każdym małym cudzie: przyjściu na świat dziecka lub niespodziewanym ozdrowieniu. Oczywiście, Biblia przekazuje nam wiedzę dotyczącą Boga. Opisuje Go, przedstawia historię przymierza z ludźmi, pokazuje ogromną do miłość do nich i stworzenie wspaniałego świata. Dla nas, chrześcijan, Pismo Święte stanowi kanon religijny oraz kulturowy; to z tej Księgi bierzemy swoje natchnienia i wiedzę. Dlatego tam też powinniśmy szukać odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg.

Katechizm Kościoła Katolickiego określa też przymioty Boga jako istoty nadprzyrodzonej. Zatem Bóg jedyny jest: żywy (twórca życia, forma życia), nieskończenie doskonały (doskonałe stworzenie, poznanie, miłość), niezłożony (nie składa się z żadnych elementów, w całości jest dobry, miłosierny i wspaniały), niezmierzony (nie można określić go ludzkim rozumieniem), wszechobecny (znajduje się zawsze i wszędzie), niezmienny (jest tak doskonały, iż nie zmienia się), wieczny (jest zawsze przy człowieku), wszechmocny (ma potęgę nieograniczoną), niewidzialny (niedostrzegalny), święty (nieskalany), miłosierny (kocha ludzi), wolny (wolne decyzje, niezależność), transcendentny i immanentny (przekracza granice istnienia, ale jest we wszystkich ludziach), opiekuńczy (sprawuje opiekę nad ludźmi i innymi stworzeniami), dobry, sprawiedliwy, wszechwiedzący (zna wszystkie tajemnice, posiadł wiedzę), sprawiedliwy (w ocenach i osądach), prawdomówny i wierny.

Bóg jest istotą najważniejszą nie tylko w naszej religii, ale również i w życiu. Stanowi on sens całego istnienia, wyznacza drogę i cel, pomaga nam, nadaje światłość, kocha nas jak własne dzieci. Cały otaczający nas świat to świadectwo istnienia Boga, gdyż za dużo w nim piękna i tajemnic, by mógł być dziełem kogoś innego.

Podobne wypracowania do Bóg - kim jest Bóg? Bóg w chrześcijaństwie - opracowanie