Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 23 wypracowanie

 • Św. Monika - życiorys, patronat

  Święta Monika, czyli Monika z Hippony była matką św. Augustyna. Przyszła na świat około 332r. w Tagaście (dzisiejsza Algieria), w rodzinie rzymskokatolickiej. Już w młodości wykazywała się nieprzeciętną pobożnością i dokładną znajomością Pisma Świętego. Została wydana za rzymskiego urzędnika – Patrycjusza. Jej życie u boku męża nie było ła... »

 • Św. Ojciec Pio - życiorys, informacje

  Święty Padre Pio urodził się jako Francesco Forgione 25 maja 1887 roku we włoskiej miejscowości Pietrelcina, na południu kraju. Jego rodzicami byli rolnicy – Grazio Forgione i Maria Giuseppa. Gdy miał 15 lub 16 lat, wstąpił do nowicjatu kapucynów w miejscowości Morcone. Wówczas przybrał imię Pio – jest to włoska forma ... »

 • Św. Oliwia z Brescii - życiorys, patronat

  O świętej Oliwii z Brescii wiemy niewiele. Źródła podają, że kobieta była męczennicą, która poniosła śmierć w obronie wiary ok. 119r. w Brescii. Jej relikwie zostały odnalezione dopiero w roku 1518, chociaż jej kult rozwijał się już znacznie wcześniej, na co mogą wskazywać wzmianki o niej, które zawarte są w martyrologium pr... »

 • Św. Patryk - Dzień Świętego Patryka - informacje, tradycja, symbole

  Święty Patryk jest patronem Irlandii. To postać historyczna, żył on na przełomie IV i V wieku i od dzieciństwa obracał się w kręgach związanych z duchowieństwem. Jego dziadek był kapłanem, a ojciec diakonem, co znacząco wpłynęło na jego zainteresowanie kwestiami wiary. W wieku szesnastu lat porwali go Irowie i uprowadzili do Irlandii, gdzie młod... »

 • Św. Patryk - życiorys, patronat

  Święty Patryk urodził się w roku 385 w Brytanii. Jego ojciec był cesarskim urzędnikiem, a następnie diakonem. Mając 16 Patryk lat został porwany do Irlandii. Tam przez sześć lat zajmował się wypasaniem owiec. Udało mu się zbiec na przypadkowym statku do Francji Północnej. Następnie podjął studium, które miało przygotować go do pra... »

 • Św. Paweł - Hymn o miłości - interpretacja, opracowanie

  Hymn o Miłości jest częścią pierwszego listu św. Pawła do Koryntian, który powstał podczas drugiej podróży misyjnej, prawdopodobnie w 52 roku, w Koryncie, gdzie św. Paweł głosił Ewangelię Chrystusową. Utwór jest apoteozą miłości, którą św. Paweł utożsamiał z Chrystusem, bez którego życie byłoby niczym, człowie... »

 • Św. Paweł - List do Efezjan - streszczenie skrótowe i interpretacja

  Kiedy Paweł odbywał swą trzecią podróż misyjną, obrał sobie Efez, stolicę rzymskiej prowincji Azji, za ośrodek misyjnej działalności i pracował tam przez trzy lata. Niestety zamieszki i rozruchy, które zaczął wszczynać złotnik Demetriusz, zmusiły św. Pawła do opuszczenia miasta. Jednak ziarnko chrześcijaństwa przez niego zasiane ... »

 • Św. Paweł - List do Filipian. Opracowanie

  Do Filippi, najbardziej znaczącego miasta we wschodniej Macedonii, zawitał św. Paweł wraz z Sylasem i Tymoteuszem z Troady podczas swej drugiej podróży misyjnej, co więcej, założył wtedy pierwszą na gruncie europejskim gminę chrześcijańską. Apostoł bardzo zżył się z tamtejszymi ludźmi, którzy okazali mu bardzo wiele dobrego serca... »

 • Św. Paweł - List do Galatów - streszczenie, interpretacja

  Św. Paweł napisał list do Galatów prawdopodobnie na początku swego trzyletniego pobytu w Efezie w roku 54. Adresatami listu są ludzie, którzy opiekowali się kościołami założonymi przez św. Pawła podczas jego pierwszej podróży misyjnej, które znajdowały się w południowej części prowincji Galicji, czyli Pizydii i Lyka... »

 • Św. Paweł - List do Rzymian - streszczenie skrótowe i interpretacja

  List do Rzymian został napisany przez św. Pawła w Koryncie, w 58 roku, kiedy to Paweł po raz drugi przebywał w tym mieście. List swój skierował święty do rzymskiej gminy chrześcijańskiej, a przekazał go poprzez wierną i roztropną Febe, która wybierała się w podróż do Rzymu. Autentyczność listu nie budzi kontrowersji, gdyż ... »

 • Św. Paweł - List do Tymoteusza (1 i 2) - streszczenie, interpretacja

  Św. Paweł podczas swojej pierwszej podróży misyjnej znalazł się w Azji Mniejszej, w Lystrze, gdzie poznał młodego chrześcijanina, Tymoteusza. Ponieważ bardzo spodobał mu się zapał i zdolności młodzieńca, św. Paweł bardzo chciał zabrać go ze sobą jako współtowarzysza podróży i pomocnika.  Udało mu się to dopiero podcz... »

 • Św. Paweł (Apostoł) - życiorys, patronat

  Święty Paweł zwany jest Apostołem Narodów, Księciem Mistyków. Jest autorem trzynastu listów do gmin chrześcijańskich, które zostały włączone do ksiąg nowotestamentowych.  Urodził się w Tarsie jako Szaweł między 5 a 10 r n.e. Pochodził z rodziny żydowskiej, która cechowała się silnym przywiązaniem do trady... »

 • Św. Piotr (Apostoł) - życiorys, patronat, opis

  Był synem rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej i nosił imię Szymon. Jego miejscem zamieszkania była miejscowość Kafarnaum.  Jezus powołał Szymona wraz z jego bratem Andrzejem na swego ucznia. Według ewangelicznej relacji o utworzeniu grona dwunastu apostołów otrzymał od Nauczyciela imię Piotr. Należał on do najbardziej związanych i ż... »

 • Św. Rita - życiorys, patronat, cuda

  Czas życia świętej Rity przypadł na przełom dwóch stuleci – XIV i XV. Urodziła się ona ok. 1381 r. we włoskiej miejscowości Cascia. Była córką prostych ludzi, a wychowanie w takiej rodzinie spowodowało, że stała się osobą posłuszną, pracowitą i pogodną. Młoda Małgorzata (Rita to zdrobnienie od tego imienia) bardzo szybko zac... »

 • Św. Sebastian - życiorys, patronat

  Informacje o życiu św. Sebastiana czerpiemy głównie z „Opisu męczeństwa”, anonimowego autorstwa, który datowany jest na rok 354. W tej materii wartościowy jest także komentarz św. Ambrożego do Psalmu 118. Dzięki tym dokumentom wiemy, że św. Sebastian urodził się ok. 256r. w Narbonee (dzisiejsza południowa Francja) &ndas... »

 • Św. Stanisław Kostka - życiorys, patronat

  Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu 28 grudnia 1550 roku. Jego ojciec był kasztelanem zakroczymskim.  Gdy miał 14 lat wraz z bratem wysłany został do szkół jezuickich do Wiednia. Wówczas Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 ciężko zachorował. Swe nieoczekiwane i nagłe wyzdrowienie pr... »

 • Św. Stanisław ze Szczepanowa - życiorys, patronat

  Urodził się w Szczepanowie około 1030 roku. Uczył się w szkole katedralnej. Niewykluczone, że nauki pobierał również za granicą, być może w Paryżu. Święcenia kapłańskie Stanisław przyjął w roku 1060. Dwanaście lat później, w roku 1072, został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako duszpasterz gorliwy, ale bezkompromisowy. Między ... »

 • Św. Szczepan - życiorys, patronat, zasługi

  Święty Szczepan, diakon i męczennik żył w czasach Jezusa Chrystusa. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, razem z Prochorem, Filipem, Nikanorem, Tymonem, Parmenasem i Mikołajem prozelitą, którzy podejmowali czynności charytatywne, wśród których była choćby opieka nad wdowami.  W Piśmie Święty... »

 • Św. Szymon Apostoł - życiorys, patronat

  Święty Szymon Apostoł był jednym z dwunastu najbliższych uczniów Jezusa. Ewangelie wspominają o nim trzykrotnie. W relacjach św. Mateusza i św. Marka określany jest Kananejczykiem, czyli mieszkańcem Kany (dzisiejszy Liban). Natomiast św. Łukasz określał go mianem gorliwego (Zeloty). Dlatego wśród niektórych biblistów ... »

 • Św. Szymon Słupnik - życiorys, patronat

  Święty Szymon Słupnik (Symeon Słupnik Starszy) to zdecydowanie jedna z najbardziej intrygujących postaci w panteonie świętych religii chrześcijańskiej. Źródła mówią, że urodził się ok. 390r. w Sis (dzisiejsza Turcja), w licznej rodzinie pasterskiej. Już od najmłodszych lat dojrzewał w duchu wielkiej pobożności. Gdy miał trzynaście ... »

 • Św. Tomasz (Apostoł) - życiorys, patronat

  Święty Tomasz Apostoł zwany był również „Didymos”, co znaczy – „Bliźniak”. Był Żydem powołanym jako jeden z dwunastu na ucznia Jezusa Chrystusa. Uważa się go za gorliwego, ale posiadającego gwałtowne usposobienie, apostoła.Jest wspominany kilkakrotnie przez ewangelie. Gdy Jezus ogłosił powrót do Judei,... »

 • Św. Tomasz z Akwinu - poglądy. Opracowanie

  Utworzenie chrześcijańskiego arystotelizmu w wieku XIII było przewrotem dla chrześcijańskiej filozofii. System był dziełem św. Tomasz z Akwinu, od którego imienia został nazwany tomizmem. Wzorem dla filozofa średniowiecznego był Arystoteles, od którego Tomasz przejął: 1) pojęcie poznania jako procesu receptywnego, na któr... »

 • Św. Tomasz z Akwinu - życiorys, filozofia chrześcijańska

  Święty Tomasz urodził w roku 1226 się jako syn rycerza na zamku Roccasecca nieopodal Akwinu. Wychowywał się w klasztorze Monte Cassino. W czasie studiów na uniwersytecie w Neapolu wstąpił do zakonu dominikanów, co nie spotkało się z aprobatą ze strony jego najbliższych. Rodzina próbowała wszystkiego, by zmienić decyzję podj... »

 • Św. Urszula Ledóchowska - życiorys, dokonania, patronat

  Święta Urszula Ledóchowska (a właściwie Julia Ledóchowska) urodziła się 17. kwietnia 1865r. w Loosdorf – miasteczku leżącym dzisiaj w północnej Austrii. Jej ojciec – Antoni Ledóchowski – był emigrantem politycznym i oficerem wojsk cesarskich.  Natomiast matka – Józefina Salis &ndash... »

 • Św. Walenty - życiorys, patronat

  Święty Walenty męczennik żył w III wieku. Był biskupem Terni znajdującej się w Umbrii. Za czasów panowania cesarza Klaudiusza II Goga doszło do wybuchu kolejnego prześladowania chrześcijan. Walenty, będący rzymskim kapłanem, razem ze św. Mariuszem oraz jego rodziną asystował męczennikom, którzy cierpieli wówczas ucisk. J... »

 • Św. Wiktoria - życiorys, patronat

  Święta Wiktoria z Sabiny należy do pierwszych męczenników chrześcijańskich. Dzisiaj dostępnych jest o niej niewiele informacji. Wiemy tylko, że poniosła męczeńską śmierć w obronie wiary i było to 18. grudnia około 250 – 303r. (najczęściej podawany jest rok 253).Nie jest znana dokładna data jej urodzenia, jednak wiemy, iż pochodziła ... »

 • Św. Wojciech - życiorys

  Urodził się w roku 956 w zamożnej rodzinie Sławnikowiców w Lubicach znajdujących się na terenie Czech. Nauki pobierał w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa magdeburskiego Adalberta. To właśnie na cześć swego opiekuna Wojciech przyjął, być może podczas bierzmowania, imię Adalbert, pod którym znany jest i czczony w Europie. Gdy miał 2... »

 • Św. Zofia - życiorys, patronat. Wdowa i męczennica

  Święta Zofia należy do pierwszych świętych, których kult obchodzony był w Kościele katolickim. Żyła ona w Rzymie, w II w. n.e. – za panowania cesarza Hadriana. Samotnie wychowywała (bowiem była wdową) trzy córki: Pistis, Elpis i Agapę (Wiarę, Nadzieję, Miłość).Okres panowania Hadriana wiązał się z pierwszymi poważnymi problem... »

 • Św. Zuzanna - życiorys, patronat - Św. Zuzanna Rzymska

  Źródła podają, że rodzina świętej Zuzanny pochodziła z Dalmacji i była związana z cesarzem Dioklecjanem. Mimo to, w ich życiu bardzo prędko zaistniał Bóg – ojciec przyszłej świętej (Gabinus) oraz jego brat (Kajus), gdy nawrócili się na chrześcijaństwo, zostali wyświęceni na kapłanów. Kajus został nawet wkr&oacut... »

 • Świadkowie Jehowy - ogólna charakterystyka związku wyznaniowego. Geneza, historia, dogmaty Świadków Jehowy

  Świadkowie Jehowy (właściwie Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) to związek wyznaniowy, który powstał w XIX w. w Pensylwanii. Zapoczątkowany został on przez Charlesa Taze’a Russella, który był kaznodzieją i założycielem związku Badaczy Pisma Świętego. To ugrupowanie religijne często zaliczane jest właśnie do ... »

Polecane przedmioty