Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Tomasz z Akwinu - poglądy. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Utworzenie chrześcijańskiego arystotelizmu w wieku XIII było przewrotem dla chrześcijańskiej filozofii. System był dziełem św. Tomasz z Akwinu, od którego imienia został nazwany tomizmem.

Wzorem dla filozofa średniowiecznego był Arystoteles, od którego Tomasz przejął: 1) pojęcie poznania jako procesu receptywnego, na którym oparł empiryczną teorię poznania; 2) pojęcie dowodu, na którym oparł rozgraniczenie wiedzy i wiary; 3) pojęcie przyczynowego powiązania zdarzeń, na którym oparł pogląd na stosunek Boga i stworzenia; 4) pojęcie aktu i potencji, a także formy i materii, na których oparł teorię duszy i ciał, psychologię i filozofie przyrody; 5) pojęcie środka, na którym oparł swoją etykę. Te pojęcia wzbogacił o pojęcie istoty i istnienia, na których oparł rozróżnienie Boga i stworzenia.

To, co było nowe dla filozofii chrześcijańskiej, a znalazło się w tomizmie, to oparcie jej na doświadczeniu. To wszystko, do czego odwoływała się scholastyka (m.in. iluminizm, wiedza aprioryczna, nadprzyrodzone oświecenie umysłu), było niepotrzebne. Najogólniejsze założenia tomizmu to dualizm Boga i świata, obiektywizm, empiryzm, hilemorfizm, uniwersalizm, realizm, intelektualizm.

Dualizm między bytem...

Podobne wypracowania