Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Paweł (Apostoł) - życiorys, patronat

Święty Paweł zwany jest Apostołem Narodów, Księciem Mistyków. Jest autorem trzynastu listów do gmin chrześcijańskich, które zostały włączone do ksiąg nowotestamentowych. 

Urodził się w Tarsie jako Szaweł między 5 a 10 r n.e. Pochodził z rodziny żydowskiej, która cechowała się silnym przywiązaniem do tradycji. Byli oni niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Od nich Paweł odziedziczył obywatelstwo rzymskie.

Uczył się rzemiosła, którym było tkanie płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy w celu studiowania Tory. Niewykluczone, że był uczniem Gamaliela. Jego gorliwość w pielęgnowaniu tradycji religijnej spowodowała, że w 25. roku życia stał się zaciekłym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Jako świadek uczestniczył w kamienowaniu św. Szczepana.

Około roku 35 udał się z własnej woli z listami do Damaszku, aby tam ścigać wyznawców chrześcijaństwa. Gdy zbliżył się do bram miasta, miał usłyszeć głos Jezusa, który pytał o powód, dla którego Szaweł prześladuje go i by wszedł do miasta, a dowie się, co ma dalej czynić. Po tym nagłym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest oraz imię Paweł.

Po trzech latach przebywania w Damaszku i niedługim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże. Pierwsza podróż miała miejsce w latach 44-49; Paweł odbył ją na Cypr i do Galacji w towarzystwie Barnaby i Marka. Drugą odbył w latach 50-53 na trasie Filippi-Saloniki-Berea-Achaia-Korynt wraz z Sylasem i Tymoteuszem. W ostatnią podróż udał się w latach 53-58 - Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.

W Palestynie został aresztowany i przesłuchiwany przez dwóch prokuratorów - Feliksa i Festusa. Został skazany i przez dwa lata przebywał w więzieniu w mieście Cezarea. Po odwołaniu się do cesarza, deportowany drogą morską do Rzymu. Następnie przez dwa kolejne lata przebywał w więzieniu o łagodnym regulaminie. Gdy został uwolniony wyruszył do Efezu, być może Hiszpanii i na Kretę. Tam, w roku 64, aresztowany po raz kolejny. Na zakończenie procesu i wyrok oczekiwał w Rzymie.

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w roku 67, w tym samym roku zginął również św. Piotr. Około IV wieku w Rzymie szczątki Pawła złożone zostały w grobowcu, nad którym zbudowano bazylikę św. Pawła za Murami.

Święty Paweł Apostoł jest patronem wielu zakonów, a także Berlina, Biecza, Awinionu, Frankfurtu na Menem, Rygi, Rzymu, Poznania, Saragossy oraz marynarzy, podróżników i tkaczy. W kalendarzu liturgicznym jego święto obchodzone jest 29 czerwca.

W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest, ubrany w długą tunikę i płaszcz. Jego atrybutami są baranek, miecz, kość słoniowa i koń. 

Podobne wypracowania do Św. Paweł (Apostoł) - życiorys, patronat