Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzechy lekkie - przykłady, charakterystyka, definicja

Grzechy lekkie inaczej też nazywane są powszechnymi. Pojawiają się one wtedy, kiedy człowiek łamie przykazania Boże lub inne reguły religijne. Ważne jest jednak to, iż grzechy lekkie nie dotyczą bluźnierstwa przeciw Bogu ani też odwrócenie się od kościoła. Grzech lekki to błąd popełniony przez człowieka, istotę często się myląca. Jest to jednak taki błąd, który nie powoduje skażenie serca złem i braku wiary.

O grzechach lekkich dowiadujemy się z Biblii. W listach świętego Jana Apostoła odnajdujemy kwestię grzeszenia. W swoim pierwszym liście (5,16) mędrzec rozróżnia dwa rodzaje grzechów, mówi bowiem o przewinieniach, które prowadzą do śmierci i nie są wybaczane oraz o mniejszych występkach. Grzechy lekkie to właśnie te mniejsze występki, które nie zostaną ukarane ostateczną śmiercią i brakiem zbawienia.

Katechizm definiuje grzech lekki jako przekroczenie przykazań Bożych w niewielkim stopniu lub też nieświadomie. Przyczyną takiego grzechu może być również zaniedbanie (np. jakiejś praktyki religijnej) z konkretnego powodu. Według religii katolickiej skutkami popełnienia grzechu lekkiego są wyrzuty sumienia, utrata łaski oraz kary doczesne. Oczywiście, łaski może odzyskać, a grzech odpokutować. Sposobem na wymazanie tego typu występków jest spowiedź, pokuta oraz przyjęcie sakramentu komunii. Pojednanie z Bogiem pozwoli na wybaczenie naszego błędu.

Przykładem grzechów lekkich we współczesnym świecie może być brak posłuszeństwa wobec rodziców, zapomnienie o wieczornej modlitwie, bycie nieuprzejmym dla koleżanki, nieudzielenie pomocy w nauce osobie bliskiej, małe kłamstwo. Błędy te stanowią oczywiście przekroczeniem reguł danych nam przez Boga i kościół, jednak są wybaczalne. Czasami popełnia się je bowiem nieświadomie, inne zaś nie muszą wynikać z naszej złej woli. Ważne jednak, aby pamiętać, że każde takie przewinienie jest grzechem i należy go żałować.

Grzech lekki nie odbiera nam wszystkich łask Bożych, a przede wszystkim nie pozbawia łaski uświęcającej. Można łatwo oczyścić się z tego grzechu, ponieważ zmywa go komunia święta.

Podobne wypracowania do Grzechy lekkie - przykłady, charakterystyka, definicja