Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzech - czym jest grzech? Definicja, następstwa i rodzaje grzechów

Grzech to przeciwstawienie się (świadome lub też nie) woli Boga, Jego nauce, regułom i zasadom religijnym. Stanowi on odejście od wyznawanej wiary oraz zwrócenie się ku złu.

Według Katechizmu Kościoła katolickiego grzech można nazwać wykroczeniem przeciwko rozumowi, swojemu sumieniu oraz prawdzie, czyli wartościom nadanym człowiekowi przez Boga. Jest to okazanie nieposłuszeństwa wobec Stwórcy (dotyczy to między innymi buntu Adama i Ewy opisanego w Księdze Rodzaju) czy też braku prawdziwej miłości do Boga.

O grzechach mówimy wtedy, kiedy dojdzie do złamania jakiegokolwiek przykazania zarówno Bożego, jak i kościelnego. Wyznaczone przez Chrystusa i Kościół normy moralne mają zapewnić nam uczciwe i spokojne życie. Jeśli zatem dopuścimy się przekroczenia lub też zignorowania danej zasady, popełniamy grzech. W tradycji chrześcijańskiej wyróżniamy dwa rodzaje grzechów: lekkie – zwane powszechnymi – oraz ciężkie, inaczej – śmiertelne. Takiego rozróżnienia dokonał Jan Apostoł, a przeczytać o tym możemy w jego 1 Liście.

Grzech lekki dotyczy złamania przykazań, jednak w małym stopniu, często nieświadomie, bez złych intencji lub też pod czyimś przymusem. Natomiast grzechy śmiertelne popełniane są świadomie, z premedytacją, nie ma tu przymusu z zewnątrz. Istotny jest również fakt, iż w tradycji chrześcijańskiej występuje także grzech pierworodny, którym skażony jest każdy nowonarodzony człowiek. Jest on konsekwencją buntu pierwszym ludzi, którzy nie posłuchali Boga i zerwali zakazane jabłko z drzewa. Za karę Stwórca wygnał ich z raju i napiętnował, skazując na ciężkie i pełne bólu życie. Od tamtego czasu wszyscy ludzie (z wyjątkiem matki Jezusa) przychodzą na świat naznaczeni grzechem. Jedynym sposobem na oczyszczenie się z niego i rozpoczęcie nowego życia jest przyjęcie sakramentu chrztu. Symboliczne polanie głowy wodą święconą stanowi oczyszczenie z grzechu pierworodnego.

Grzech definiowany jest definiowany nie tylko jako wystąpienie przeciwko Bogu, ale również przeciw drugiemu człowiekowi, bliźniemu (mówią o tym przecież przykazania Boże). Każde działanie, które oddala nas od wiary, przybliża ku złu, wyrządza krzywdę innym lub sam samym – nazywane jest w religii chrześcijańskiej grzechem. Aby uzyskać przebaczenie za swoje występki, należy żałować za grzechy, odbyć pokutę oraz przyjąć do serca Pana Jezusa (w postaci komunii świętej).

Podobne wypracowania do Grzech - czym jest grzech? Definicja, następstwa i rodzaje grzechów