Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzechy ciężkie - lista, przykłady, omówienie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Grzechy ciężkie inaczej też zwane są śmiertelnymi. Definicja ich pojawia się już w Piśmie Świętym, a mianowicie – w 1 Liście św. Jana Apostoła. Właśnie tam czytamy o rozróżnieniu występków, które według Ojca Kościoła zostały podzielone. Jan tak mówi o grzechu ciężkim: „(…) Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć”. Oznacza to, iż grzech ciężki to błąd niezwykle znaczący, naruszający wyraźnie normy postępowania wyznaczone przez religię chrześcijańską.

Ojcowie Kościoła katolickiego oraz jego znawcy uznali, iż grzech ciężki musi posiadać charakterystyczne cechy – spełniać pewne warunki. Po pierwsze, grzech śmiertelny dotyczy naruszenia najważniejszych zasad moralności katolickiej, mówimy więc o nim, gdy zostanie złamane np. jedno z przykazań Dekalogu. Po drugie, grzech ciężki ma miejsce wówczas, gdy człowiek popełnia go z pełną świadomością oraz wtedy, gdy zachowuje wolność działania. Oznacza to brak jakiegokolwiek przymusu lub nacisku z zewnątrz. W ten sposób grzech ciężki definiuje między innymi Marcin Luter w swoim dziele zatytułowanym „Summa theologiae”.

Do najważniejszych, a jednocześnie najbardziej powszechnych grzechów śmiertelnych należą między innymi:...

Podobne wypracowania