Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Augustyn - poglądy, filozofia chrześcijańska. Opracowanie

Filozofia Świętego Augustyna wyrosła z doktryn chrześcijańskich i starożytnych. Wśród filozofów antycznych głównym źródłem był Platon. Na sformułowanie własnych poglądów Augustyna wpłynęły: platoński idealizm w metafizyce, absolutyzm w teorii poznania, uznanie odrębności ciała i ducha, nacisk na irracjonalne czynniki życia duchowego, dualizm życia doskonałego i ziemskiego. Filozofię chrześcijańską od pogańskiej oddzielił, odrzucając zasadniczy pogląd neoplatończyków - monizm i emanatyzm.

Poglądy Świętego Augustyna:

1) Teoria poznania. 

a) Poznanie duszy - do osiągnięcia szczęścia potrzebne jest poznanie Boga i własnej duszy.

b) Poznanie idei i oświecenie prze Boga - od rzeczy zewnętrznych ważniejsze jest poznanie prawdy wiecznej. Uznanie istnienia świata idealnego, który jest złączony z Bogiem. 

2) Metafizyka teocentryczna.

a) Przewaga Boga nad światem - Bóg jest najwyższym i niezależnym bytem oraz przyczyną powstania świata.

b) Przewaga duszy nad ciałem - dusza to substancja samoistna, znana jest bardziej niż ciało.

c) Przewaga sił racjonalnych duszy nad rozumem - podstawą życia duchowego jest wola; czynniki irracjonalne mają przewagę w działaniu...

Podobne wypracowania