Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Augustyn - poglądy, filozofia chrześcijańska. Opracowanie

Filozofia Świętego Augustyna wyrosła z doktryn chrześcijańskich i starożytnych. Wśród filozofów antycznych głównym źródłem był Platon. Na sformułowanie własnych poglądów Augustyna wpłynęły: platoński idealizm w metafizyce, absolutyzm w teorii poznania, uznanie odrębności ciała i ducha, nacisk na irracjonalne czynniki życia duchowego, dualizm życia doskonałego i ziemskiego. Filozofię chrześcijańską od pogańskiej oddzielił, odrzucając zasadniczy pogląd neoplatończyków - monizm i emanatyzm.

Poglądy Świętego Augustyna:

1) Teoria poznania. 

a) Poznanie duszy - do osiągnięcia szczęścia potrzebne jest poznanie Boga i własnej duszy.

b) Poznanie idei i oświecenie prze Boga - od rzeczy zewnętrznych ważniejsze jest poznanie prawdy wiecznej. Uznanie istnienia świata idealnego, który jest złączony z Bogiem. 

2) Metafizyka teocentryczna.

a) Przewaga Boga nad światem - Bóg jest najwyższym i niezależnym bytem oraz przyczyną powstania świata.

b) Przewaga duszy nad ciałem - dusza to substancja samoistna, znana jest bardziej niż ciało.

c) Przewaga sił racjonalnych duszy nad rozumem - podstawą życia duchowego jest wola; czynniki irracjonalne mają przewagę w działaniu i poznaniu.

3) Heteronomiczna etyka.

a) Teodycea - świat pełen jest cudów; zło nie należy do przyrody, nie jest ono realne, ale jest brakiem dobra.

b) Nauka o łasce - zło pochodzi od człowieka, a dobro do Boga, czyli zło jest rzeczą przyrody, a dobro łaski. Dobrzy są ci, którzy dostąpili łaski.

Filozofia Augustyna stała się podłożem dla nowej chrześcijańskiej filozofii, która zerwała z postawą Greków. Podstawą jej była postawa introspektywna, a wola miała pierwszeństwo nad rozumem. Bóg to coś nieskończonego, a świat to dzieło nadprzyrodzone i twór łaski.

Podobne wypracowania do Św. Augustyn - poglądy, filozofia chrześcijańska. Opracowanie