Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postacie biblijne: król Dawid - życiorys

Obraz życia Dawida znajduje się w części Pierwszej Księgi Samulea, w całej Drugiej Księdze Samuela oraz na początku Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Sm 16 - 31; 2 Sm 1 - 24; 1 Kr 1 - 2). 

Bóg w jednym z ośmiu synów Jessego z Betlejem upatrzył sobie króla. Początkowo był on giermkiem króla Saula, grą na cytrze oddalając od niego złe duchy. Pewnego dnia wysłany przez ojca z prowiantem dla braci-żołnierzy, wziął udział w walce z olbrzymem filistyńskim Goliatem i pokonał go sprytem. Za ten wielki czyn Saul mianował go dowódcą wojska. 

Od kiedy Dawidowi lud Izraela zaczął przypisywać większe dokonania w bitwach, Saul stał się zazdrosny o niego i chciał nawet go zabić. Saul chciał oddać mu za żonę, którąś z córek, by narazić Dawida na śmierć w walce z Filistynami. Gdy odpowiednio zasłużył się w walkach, wziął za żonę córkę króla Mikal. Saul zaś obawiając się zięcia, znienawidził go jeszcze bardziej i robił wszystko, by pozbawić go życia.

Jednak ludzie kochali Dawida i udaremniali zasadzki na niego. Dzielny młodzieniec musiał nawet uciekać i ukrywać się na pustyni czy jaskiniach. Po śmierci Saula Dawid udał się do Hebronu i tam został namaszczony na króla. Musiał prowadzić wojnę z potomkami Saula. Dawid doczekał się licznego potomstwa ze swoimi wieloma żonami.

Pokolenia Izraela zebrawszy się okrzyknęły Dawida swym władcą. Miał on wtedy 33 lata. Jego rządy zaś trwały 40 lat - 7,5 roku w Judzie oraz 33 lata w Jerozolimie i nad całym narodem. Zdobywszy twierdzę Syjon, założył tam Miasto Dawidowe. Następnie Król zgromadził swe wojska i ruszył na poszukiwanie Arki Bożej, którą przywiózł do Miasta Dawidowego.

Król Izraela z pomocą Boga podbijał i zmuszał do uległości kolejne ludy: Filistynów, Moabitów, Aramejczyków, Amalekitów, Edomitów, Ammonitów. Stał on na czele swego narodu, będąc sprawiedliwym i dobrym władcą. Gdy Dawid był już sędziwym starcem jego wolą było posadzenie na tronie jego syna Salomona. Tuż przed śmiercią nakazał przyszłemu królowi być dobrym władcą i wypełniać we wszystkim wolę Boga.

Podobne wypracowania do Postacie biblijne: król Dawid - życiorys