Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

7 sakramentów świętych - opis, wyjaśnienie, definicja

Siedem sakramentów świętych stanowi w tradycji i religii katolickiej symboliczny znak przekazania łaski bożej. Poprzez przyjmowanie czy też obcowanie z sakramentami, mamy możliwość uzyskania Bożych darów i uczestniczenia w sposób pełny w życiu duchowym.

Kościół katolicki wyróżnia siedem sakramentów świętych. Są to: chrzest, bierzmowanie, eucharystia (komunia święta), pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo oraz małżeństwo. W tradycji katolicyzmu w dawnych czasach wymieniano więcej sakramentów, jednak znani myśliciele religijni starali się uporządkować dotyczące tej kwestii zagadnienia. Podstawową teorię sformułował Tomasz z Akwinu – postulował on za skróceniem listy sakramentów. Liczba siedmiu sakramentów oficjalnie po raz pierwszy pojawiła się w roku 1208 w wyznaniu wiary. Kilkanaście lat później potwierdzono tę liczbę na Soborze Lyońskim.

Siedem sakramentów powszechnie dzieli się na dwie grupy. Wyróżniamy w ten sposób sakramenty powtarzalne, czyli takie które możemy przyjmować wielokrotnie oraz sakramenty niepowtarzalne – te, których człowiek doświadcza tylko raz w życiu. Do pierwszej grupy należą: komunia święta, pokuta, namaszczenie chorych i – warunkowo – małżeństwo. Natomiast sakramenty niepowtarzalne to: chrzest, bierzmowanie oraz kapłaństwo (inaczej zwane święceniem).

Sakramenty przyjmowane są przez osobę wierzącą w obecności kapłana. Chrzest to pierwszy z sakramentów, którym dusza człowieka zostaje obdarzona, zazwyczaj niedługo po narodzinach. Rodzice nadają nam wówczas imię, a kapłan poprzez oblanie głowy wodą święconą, symbolicznie oczyszcza nas z grzechu pierworodnego. Bierzmowanie przyjmuje się w wieku kilkunastu lat, a głównym celem jest przekazanie Ducha Świętego oraz umocnienie w wierze i życiu według zasad religijnych.

Eucharystia, inaczej zwana komunią świętą, to łaska, którą możemy cieszyć się wielokrotnie. Polega ona na pojednaniu się z Chrystusem poprzez przyjęcie jego ciała i krwi w postaci opłatka. Jest to również pamiątka ostatniej wieczerzy Jezusa z apostołami, którą wspominamy w Wielki Czwartek. Pokuta, czyli spowiedź, sakrament pokuty oraz pojednania jest warunkiem odpuszczenia grzechów. Poprzez wyznanie swoich błędów przed kapłanem oraz szczery żal i obietnicę poprawy ponownie możemy uzyskać łaskę Boga. Ten sakrament jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala na powrót do wspólnoty Kościoła.

Kapłaństwo polega na przekazania władzy udzielania innym sakramentów. Kapłani dzięki święceniom mogą przekazywać sakramenty ludziom wierzącym, przez co nieustannie towarzyszą w życiu duchowym innych. Natomiast małżeństwo to połączenie się kobiety i mężczyzny, związek miłości, który symbolicznie oznacza więź Chrystusa i Kościoła.

Podobne wypracowania do 7 sakramentów świętych - opis, wyjaśnienie, definicja