Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Paweł - List do Tymoteusza (1 i 2) - streszczenie, interpretacja

Św. Paweł podczas swojej pierwszej podróży misyjnej znalazł się w Azji Mniejszej, w Lystrze, gdzie poznał młodego chrześcijanina, Tymoteusza. Ponieważ bardzo spodobał mu się zapał i zdolności młodzieńca, św. Paweł bardzo chciał zabrać go ze sobą jako współtowarzysza podróży i pomocnika. 

Udało mu się to dopiero podczas drugiej podróży. Po wielu latach wspólnego nauczania, zostawia św. Paweł Tymoteusza w Efezie, mianując go biskupem prężnie działającej na tym terenie gminy chrześcijańskiej. Paweł kontynuuje swą podróż samotnie. Kiedy przebywa w Macedonii dochodzą go słuchy, że Tymoteusz czuje się zagubiony i osamotniony, kierując gminą bez swego mentora. Wtedy św. Paweł pisze do niego list, prawdopodobnie około roku 65, by dodać otuchy młodemu biskupowi, umocnić go w wierze oraz pocieszyć go. 

Apostoł, mając większe doświadczenie, proponuje Tymoteuszowi kilka rad, jak postępować z wiernymi, którzy zachwiali się w wierze. Otóż upomina, by odprawiać modły, prośby, błagania i dziękczynienia, następnie określa, jak powinni zachowywać się wierni podczas modlitwy. W dalszej części wymienia obowiązki, jakie powinien wypełniać młody biskup, po pierwsze, ma stanowić dla wiernych przykład, ma być dobrym sługą bożym, na którym powinni wzorować się inni. Poucza go także, jak postępować ze starszymi i młodszymi ludźmi, z wdowami i niewolnikami, do każdej z tych osób należy bowiem mieć inne podejście. 

II list do Tymoteusza powstał, kiedy św. Paweł przebywał po raz drugi w więzieniu w Rzymie. Opuszczony przez przyjaciół, przeczuwał zbliżającą się śmierć. W takiej to atmosferze powstaje drugi list do Tymoteusza, młodego biskupa, ucznia i współpracownika św. Pawła. W liście tym apostoł prosi go, aby wraz z Markiem, przyjechał do Rzymu, by odwiedzić go w więzieniu. Pomimo zagrożenia św. Pawła nie opuszcza troska o gminę oraz rządzącego nią młodego biskupa. Domaga się więc od Tymoteusza męstwa i odwagi w głoszeniu Słowa Bożego, wytrwałości w walce z heretykami. W dalszej części listu Paweł zwierza się, że opuścili go wszyscy przyjaciele, pozostał przy nim tylko Łukasz. 

Drugi List do Tymoteusza jest ostatnim pismem, które wystosował św. Paweł, można więc uznać, iż jest on swoistym testamentem Apostoła. 

Podobne wypracowania do Św. Paweł - List do Tymoteusza (1 i 2) - streszczenie, interpretacja