Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Listy Apostolskie Nowego Testamentu - opracowanie

Listy Apostolskie stanowią część Nowego Testamentu. Ich autorami byli apostołowie, adresatami natomiast gminy chrześcijańskie bądź określone z imienia osoby. Łącznie w Nowym Testamencie znajduje się dwadzieścia jeden listów, w których autorzy zawierali prawdy o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Pojawia się w nich także wiele wskazówek dotyczących zachowania chrześcijanina, obowiązujących go wzorców moralnych oraz norm obyczajowych. 

Listy apostolskie są pogrupowane ze względu na ich autorów. W Piśmie Świętym odnajdziemy trzynaście listów św. Pawła, wśród których można wyróżnić cztery listy ewangeliczne, czyli List do Rzymian, dwa Listy do Koryntian, List do Galatów. Pojawiają się także cztery Listy więzienne, czyli List do Efezjan, Kolosan, Filipian i Filemona, trzy Listy pasterskie, które obejmują List do Tymoteusza i Tytusa oraz dwa Listy do Tesaloniczan, w których podejmuje tematykę powrotu Jezusa. Drugą grupę stanowią Listy powszechne, czyli List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, dwa Listy św. Piotra, trzy Listy św. Jana oraz List św. Judy Tadeusza. 

Do Listów Apostolskich należą:

Listy Pawła: 

- List do Rzymian (Rz)

- 1 List do Koryntian (1 Kor)

- 2 List do Koryntian (2 Kor)

- List do Galatów (Ga)

- List do Efezjan (Ef)

- List do Filipian (Flp)

- List do Kolosan (Kol)

- 1 List do Tesaloniczan (1 Tes)

- 2 List do Tesaloniczan (2 Tes)

- 1 List do Tymoteusza (1 Tm)

- 2 List do Tymoteusza (2 Tm)

- List do Tytusa (Tt)

- List do Filemona (Flm)

   Pozostałe listy: 

- List do Hebrajczyków (Hbr)  

- List św. Jakuba (Jk)

- 1 List św. Piotra (1 P)

 - 2 List św. Piotra (2 P)

 -1 List św. Jana (1 J)

- 2 List św. Jana (2 J)

- 3 List św. Jana (3 J)

- List św. Judy Tadeusza (Jud)

Podobne wypracowania do Nowy Testament - Listy Apostolskie Nowego Testamentu - opracowanie