Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Święto Wniebowstąpienia - Wniebowstąpienie Pańskie - data, historia, opis. Znaczenie Wniebowstąpienia Pańskiego

Święto Wniebowstąpienia obchodzone jest w VII niedzielę Wielkanocną, a więc w czterdziestym dniu po święcie Zmartwychwstania. Obchodzone jest na cześć wniebowstąpienia Chrystusa, które miało miejsce w czterdzieści dni po tym, jak powstał On z martwych.

Wydarzenie to nie ma szerokiego opisu w Biblii. Wspominają o nim ewangeliści: Marek i Łukasz oraz Dzieje Apostolskie. Nie są to jednak rozbudowane opisy. Przyjmuje się, że do zdarzenia tego doszło na Górze Oliwnej, czyli w miejscu, skąd rozpoczęła się męka Jezusa Chrystusa. Zabrani tam uczniowie byli świadkami, jak ich Nauczyciel wznosi się w chwale do nieba.

Jezus będąc na Górze Oliwnej, przykazał uczniom, aby nie opuszczali Jerozolimy, ale czekali na przyjście Ducha Świętego. Obietnica ta rzeczywiście została spełniona i na jej pamiątkę chrześcijanie obchodzą Święto Zesłania Ducha Świętego, które ma miejsce w dziesięć dni po święcie Wniebowstąpienia.

Pismo Święte podaje, że przerażeni, smutni, ale jednocześnie pełni nadziei i miłości do Chrystusa uczniowie oczekiwali na owo wydarzenie. Smucili się, ponieważ Nauczyciel ich opuszczał, jednak Chrystus obiecał im zesłanie Ducha Świętego, a więc pocieszyciela, który miał ich umacniać oraz prowadzić w późniejszej drodze głoszenia Ewangelii.

Ważnym aspektem Wniebowstąpienia jest obietnica, jaka pojawia się wraz z Jezusem Zmartwychwstałym: także i my na końcu czasów możemy oczekiwać, iż nie tylko z duszą, ale i z przemienionym ciałem znajdziemy miejsce w Niebie.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było wyciągnięcie wszystkich dusz z otchłani, czego dokonał Jezus w czasie swojej trzydniowej śmierci. Zstąpił On bowiem do otchłani i dał nadzieję wszystkim zmarłym duszom na odkupienie. Oczekujemy, iż kiedyś także i my znajdziemy się w chwale z Panem, gdyż – jak się okazało – możemy być godni takiego wywyższenia.

Trzeba pamiętać, iż tylko w przypadku Jezusa mówimy o Wniebowstąpieniu, gdyż dokonał On tego za sprawą Swej mocy. Natomiast Maryja została Wniebowzięta, a więc zabrana do nieba dzięki mocy Jezusa Chrystusa.

Podobne wypracowania do Święto Wniebowstąpienia - Wniebowstąpienie Pańskie - data, historia, opis. Znaczenie Wniebowstąpienia Pańskiego