Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Szymon Apostoł - życiorys, patronat

Święty Szymon Apostoł był jednym z dwunastu najbliższych uczniów Jezusa. Ewangelie wspominają o nim trzykrotnie. W relacjach św. Mateusza i św. Marka określany jest Kananejczykiem, czyli mieszkańcem Kany (dzisiejszy Liban). Natomiast św. Łukasz określał go mianem gorliwego (Zeloty). Dlatego wśród niektórych biblistów popularne jest przekonanie o tym, iż przed dołączeniem do grona apostołów był faryzeuszem.

Imię Szymon pochodzi z hebrajskiego i oznacza „Bóg wysłuchał”. Źródła podają, że w czasach Jezusa było to naprawdę częste imię. O jednym z apostołów, który je nosił, wiemy bardzo niewiele. Istnieją domysły, że był bratem Judy Tadeusza i Jakuba Młodszego, gdyż zazwyczaj wymieniany jest z nimi w jednym szeregu. W średniowiecznej tradycji przedstawiany był jako apostoł głoszący Ewangelię w Afryce Północnej (czynił to wraz ze świętym Judą Tadeuszem). Następnie miał udać się na Wyspy Brytyjskie, które stały się miejscem jego męczeńskiej śmierci. Natomiast w innych źródłach pojawiają się informacje, jakoby święty Szymon Apostoł miał ponieść śmierć na terenach dzisiejszej Persji lub w okolicach Kaukazu. Istnieje wiele rozbieżnych informacji na temat sposobu jego egzekucji. Źródła podają, że ścięto go mieczem, przebito włócznią, a w późniejszych można znaleźć opis przecięcia go na pół drewnianą piłą. Data jego śmierci sytuowana jest w okolicach roku 80.

Relikwie jednego z apostołów znajdują się dzisiaj w Bazylice św. Piotra oraz w Tuluzie (w tamtejszej katedrze). Jego święto obchodzone jest w Kościele katolickim 28. października wraz ze wspomnieniem św. Judy Tadeusza. Dzisiaj uważany jest za patrona: spawaczy, garncarzy, farbiarzy, grabarzy, drwali, kaletników oraz opiekuna sytuacji beznadziejnych.

W ikonografii przedstawiany jest jako długowłosy mężczyzna, posiadający kręconą i rozwichrzoną brodę. Do jego atrybutów należą: księga (Pismo Święte – znak głoszonego przezeń Słowa Bożego), palma męczeństwa, miecz, topór, włócznia, drewniana piła (narzędzia śmierci) oraz ryba. Najczęściej pojawia się w towarzystwie Judy Tadeusza (gdyż to z nim miał głosić Ewangelię) oraz wśród innych apostołów w scenach przedstawiających życie Jezusa Chrystusa.

Podobne wypracowania do Św. Szymon Apostoł - życiorys, patronat