Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zielone Świątki - Zesłanie Ducha Świętego - opis, data, historia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy, co przypadało na 48 dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim. Polegało na natchnieniu apostołów oraz Maryi łaską Ducha Świętego. Dzięki temu osoby, które były przeznaczone do głoszenia Ewangelii otrzymały dary mówienia w różnych językach oraz rozmaite charyzmaty.

Pismo Święte, a dokładnie Dzieje Apostolskie przedstawiają to wydarzenie jako nadnaturalne zjawisko. Najpierw zerwał się porywisty wiatr i wszyscy usłyszeli dziwny szum, a następnie pojawił się ogień, który rozdzielił się na pojedyncze języki. Spoczęły one następnie nad głową każdej z zebranych osób.

Dzieje Apostolskie wspominają, że uczniowie zaczęli posługiwać się wieloma językami: „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Widzimy więc, że było tych języków sporo. Ich wielość świadczy o potrzebie głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Dar ksenolalii, a więc umiejętność...

Podobne wypracowania