Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Paweł - List do Rzymian - streszczenie skrótowe i interpretacja

List do Rzymian został napisany przez św. Pawła w Koryncie, w 58 roku, kiedy to Paweł po raz drugi przebywał w tym mieście. List swój skierował święty do rzymskiej gminy chrześcijańskiej, a przekazał go poprzez wierną i roztropną Febe, która wybierała się w podróż do Rzymu. Autentyczność listu nie budzi kontrowersji, gdyż cytuje go już św. Klemens, a inni wymieniają go jako list Pawłowy. Adresatem listu jest oczywiście cała rzymska gmina chrześcijańska.

Na początku listu Paweł przedstawia się gminie rzymskiej, a następnie przybliża im swe plany misyjne oraz naukę, którą nazywa Ewangelią. Skupia się przede wszystkim na usprawiedliwieniu grzesznych uczynków przez wiarę. Zdaje on sobie bowiem sprawę z tego, iż człowiek grzeszy, uważa jednak, iż usprawiedliwienie jest konieczne, zarówno dla pogan, jak i Żydów. Zaznacza także, że nie ma usprawiedliwienia bez wiary, co więcej, jest ono wynikiem łaski. Następnie wyjaśnia znaczenie chrztu, który uwalnia od grzechu oraz wymienia obowiązki moralne chrześcijanina, który w swoim życiu powinien kierować się miłością, tolerancją oraz we wszystkim, co robi, powinien naśladować Chrystusa.

Św. Paweł napisał ten list, by uświadomić odbiorcom kwestie związane z wiarą i wypełnianiem obowiązków chrześcijańskich. Prosi także braci, by strzegli się heretyków, którzy wzbudzają spory i sieją zgorszenie, niezgodne z nauką Chrystusa.  

Podobne wypracowania do Św. Paweł - List do Rzymian - streszczenie skrótowe i interpretacja