Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Diaspora - definicja, opis pojęcia, przykłady, geneza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Słowo „diaspora” pochodzi z języka greckiego i dokładnie oznacza „rozrzucone, rozproszone ziarna”. Termin ten odnosi się do rozproszonych po całym świecie wyznawców jednej wiary pośród wyznawców innej wiary. Określa również emigrantów mieszkających poza granicami własnego kraju w kraju innym. Źródłem terminu jest okres niewoli babilońskiej, kiedy to Żydzi (wyznawcy judaizmu) byli „wymieszani” z innymi narodowościami i wyznawcami innych wiar. Diaspory występują na całym świecie, również współcześnie. Jest to zjawisko wynikające głównie z emigracji ludności w celach zarobkowych.

Przyczynami zaistniałej sytuacji są przede wszystkim warunki polityczne, geograficzne, historyczne, ekonomiczne, czy przemysłowe. Niekiedy wiara ludności cywilnej jest zupełnie inna niż władz państwowych, dlatego w celu ochrony własnego życia, ucieka się do innych państw. Przed represjami politycznymi ucieka mnóstwo uchodźców. W ich przypadku liczą się także względy ekonomiczne. Ludzie emigrują w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Szczególną przyczyną powstawania diaspor na całym świecie są także wojny. Ludność pozbawiona domów i warunków do życia w miejscach...

Podobne wypracowania