Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Protestantyzm - święta. Opis najważniejszych świąt dla wyznawców protestantyzmu

Boże Narodzenie - obchodzone jest przez protestantów w tym samym czasie, co u katolików i w dość podobny sposób. Protestanci ustrajają na wigilię choinki (chociaż nie wszyscy), śpiewają kolędy, a także celebrują ten dzień uroczystą rodzinną kolacją. Najważniejszą różnicą pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem w tej kwestii są potrawy wigilijne. Protestanci nie mają bowiem nakazu spożywania postnych potraw. Na stole króluje pieczona gęś. Odczytywane są także fragmenty tekstów świętych. Wszystko jest zgodnie z tradycją bożą.

Wielki Piątek - jedno z najważniejszych świąt protestanckich. Celebrowanie tego dnia odbywa się w ciszy i skupieniu. Protestanci mogą być tego dnia zwolnieni z pracy. Przez cały dzień odbywają się uroczyste msze święte, w czasie których, podobnie jak w katolicyzmie, odczytywane są fragmenty z Pisma Świętego dotyczące męki Chrystusowej na krzyżu. Rozpamiętywana jest wtedy śmierć Chrystusa oraz jej znaczenie dla wyznawców i całego świata. W dzień ten nie obowiązuje post, je się zwyczajowo białe mięso i przyjmuje Eucharystię. Śmierć Chrystusa staje się centralnym punktem wiary protestanckiej, gdyż przez nią każdy wierny jest zbawiony, niezależnie od swoich uczynków. Wątpi się natomiast w zmartwychwstanie.

Wielka Sobota/Wielka Niedziela - protestanci nie święcą pokarmów, ani też nie malują żadnych pisanek. Wiara ta odstępuje od wszelkiego rodzaju przesądów, zabobonów i ludowych tradycji. Święci się natomiast paschał, wodę oraz ognia. Rozpoczynają się także msze rezurekcyjne. W dni te odbywają się standardowo msze święte. Dodatkowo czytane są fragmenty Pisma Świętego. Szczególnie ważne jest radowanie się w czasie tych świąt, gdyż Jezus zmartwychwstał. (Do samego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie przywiązuje się aż takiej wagi).

Święto Reformacji - jest jednym z najważniejszych świąt protestanckich. Jego źródłem jest protest Marcina Lutra wobec sprzedaży odpustów oraz postanowień jednego z soborów cofającego kartę tolerancji religijnej dla wyznawców innych wiar niż katolicyzm. 31 października 1517 roku Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze kartę z dziewięćdziesięcioma pięcioma postulatami dotyczącymi wiary chrześcijańskiej. Wydarzenie to stoi u źródła rozłamu kościoła chrześcijańskiego na odłam protestancki. Święto to obchodzone jest przede wszystkim przez luteran. Nabożeństwa odprawiane są zwyczajowo wieczorem. W przeszłości miało ono wymowę negatywną w stosunku do katolików. Święto Reformacji utożsamiano z walką z KK.

Niedziela Palmowa - tego dnia wszyscy protestanci gromadzą się na wspólnej modlitwie. Jest to radosny dzień, gdyż upamiętnia chwalebny wjazd Jezusa Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Odbywa się wtedy też tak zwana konfirmacja - zastępstwo dla sakramentów pierwszej komunii świętej i bierzmowania, jednak sama w sobie nie jest sakramentem. Zasadniczą różnicą jest fakt, że wielkanocne palemki nie są przez wiernych święcone, gdyż ich święcenie ma charakter tradycji ludowej. Wierni wychwalają Boga śpiewem oraz modlitwą.

Zesłanie Ducha Świętego - nazywane jest zwykle Pięćdziesiątnicą. Jest ono celebrowane zarówno w katolicyzmie, jak i w protestantyzmie, choć nie jest aż tak ważne, jak pozostałe uroczystości. Według Biblii Jezus Chrystus zapowiedział, że po jego śmierci (dokładnie w pięćdziesiąt dni po uroczystościach Paschy) ześle na apostołów Ducha Świętego, aby ci mogli chodzić po całym świecie i dalej przekazywać jego wiedzę, odpuszczać grzechy, chrzcić oraz nawracać na wiarę. Pierwotnie święto to miało charakter dziękczynienia za obfite plony i było typowo rolniczym świętem.

Podobne wypracowania do Protestantyzm - święta. Opis najważniejszych świąt dla wyznawców protestantyzmu