Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Japonia - religia w Japonii. Opracowanie tematu

Japonia jest krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo i nie ma tam jedności, co do wyznawanej wiary. Dominują religie politeistyczne, ale znajdziemy tam też wiary monoteistyczne. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się rodzima wiara - shinto oraz buddyzm. Duży procent stanowią także odrębne sekty religijne, a najmniejszym powodzeniem cieszą się wiary pochodzące z Europy. Niemniej jednak nawet dominujący buddyzm i shinto przenikają się nawzajem, uzupełniając wzajemnie rytuałami oraz obyczajami.

Shinto - jego kulturę poprzedziło kilka innych wierzeń - między innymi manaizm, animizm, czy kult matki-ziemi. Modlono się do przyrody, której zjawisk nie rozumiano. Słońcu, wodzie, niebo składano różnego rodzaju ofiary. Na kulturę Japonii silnie wpłynęły także konfucjanizm oraz taoizm. Dotychczasowe kulty miejscowe dostały swoje nazwy. Naczelnym z nich był shinto, czyli „droga bogów”, „droga duchów”. Shinto od początku przeciwstawiane było obcym wpływom buddyjskim. Na samym początku było trzech bogów, którzy zrodzili się sami z siebie. Byli to między innymi Izanagi i Izanami. Wszystkim bogom przewodzi Amaterasu (patronka słońca i matka rodu cesarskiego). Modli się do niej w świątyni Ise-no jingu. Inni bogowie to: Okuninushi (opiekun rolników i małżeństw), Susano (bóg morza i wiatrów), Amenouzume (patronka tancerzy). W różnych świątyniach odbywają się uroczyste ceremonie na cześć bogów. Ceremonia składa się z czterech obowiązkowych elementów: oczyszczenia, ofiary, modlitwy i libacji. Z okazji świąt odbywają się w całej Japonii kolorowe festiwale. Nie składa się ofiar ze zwierząt, ani ludzi. Świątyniami opiekują się kapłani kannushi.

Buddyzm japoński - przywędrował do Japonii w wieku VI i znalazł sobie zwolennika w postaci następcy tronu - Shotoku. To właśnie on przede wszystkim przyczynił się do rozpowszechnienia tejże religii na terenie Japonii. Przez dłuższy okres czasu była to religia elitarna - wyznawcami jej byli wyłącznie arystokraci. Dopiero później (około wieku XIII) została przejęta przez prostych ludzi. Wśród samurajów natomiast przychylność zyskał zen. Oświecenie można zyskać jedynie przez praktykę „zazen” - duchowe medytacje w celu osiągnięcia najwyższej prawdy. Buddyzm japoński jest jednym z najpopularniejszych wierzeń na Tereni Japonii.

Nowe religie - jest ich najwięcej spośród reszty oficjalnych wyznań. Są to najczęściej nowoczesne ruchy religijne, których doktryny opierają się na wyznaniach już istniejących. Szczególnie popularne jest odwoływanie się do założeń buddyjskich i shinto. Najpopularniejsze spośród nowych religii są „Towarzystwo Kreujące Wartości”, „Religia Boskiej Mądrości”, czy „Towarzystwo na Rzecz Ustanowienia Sprawiedliwości i Społeczności na ponowne przyjście Buddy”. 

 Munizm - zwany również Ruchem pod Wezwaniem Ducha Świętego Dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. Jest to w miarę nowy ruch religijny powstaly po II wojnie światowej i ustanowiony przez Sun Myung Moona. Szczególnie w krajach europejskich wyznanie to uznawane jest za sektę - tym bardziej, że sam przywódca ma na swoim sumieniu wiele zarzutów. Według Moona, to Jezus Chrystus nakazał mu budować Dom Boży na ziemi, a samego siebie i swoją małżonkę nazywa Wielkimi Rodzicami.

Mormoni - tak nazywa się członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Obok Biblii, za tekst święty uznają Księgę Mormona. Jej autorem jest najprawdopodobniej Józef Smith, założyciel kościoła. Nie są uznawani za poważne wyznanie, gdyż odrzucili dogmat o trójosobowej postaci Boga (pod postacią Ojca, Syna i Ducha Świętego). Niemniej jednak wśród Japończyków cieszą się niesłabnącą popularnością. 

Wśród religii monoteistycznych znajdziemy w Japonii także islam, prawosławie, protestantyzm, katolicyzm. Obok współistnieje nurt ateizmu.

Podobne wypracowania do Japonia - religia w Japonii. Opracowanie tematu