Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rzeź niewiniątek - geneza wyrażenia, znaczenie współczesne. Interpretacja

„Rzeź niewiniątek” to dzisiaj termin, z jakim najczęściej można spotkać się w szkole. Kiedy jakiś nauczyciel zrobi sprawdzian, którego nie zdaje większość uczniów, często mówią oni: „to była prawdziwa rzeź niewiniątek”. Wyrażenie związane jest z Biblią i dotyczy wydarzeń mających miejsce bezpośrednio po narodzinach Jezusa Chrystusa.

Na dwór króla Judei przybyli trzej mędrcy. Szukali oni nowonarodzonego króla – Jezusa. Gdy Herod dowiedział się o przyjściu na świat Mesjasza, troszcząc się o swoja władzę doczesną, postanowił uśmiercić potencjalnego rywala. Poprosił przybyszów ze wschodu, żeby wracając od Cudownego Dziecka przynieśli mu wiadomość o miejscu jego pobytu. Kiedy byli w drodze powrotnej, ukazał się im jeden z aniołów i ostrzegł przed ponownym pojawieniem się u Heroda. Ten,  jako że nie wiedział, które dziecko jest godne zaszczytnego miana króla, rozkazał, by uśmiercono wszystkich chłopców mających mniej niż dwa lata. Wydarzenia, jakie rozegrały się później opisane zostały w Ewangelii św. Mateusza w następujący sposób: „Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, (…). Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki.”

Historycy wielokrotnie próbowali analizować omawiane tutaj wydarzenie. Wielu z nich miało wątpliwości co do jego autentyczności. Jednak ci, którzy uważali je za prawdziwe, podawali olbrzymią liczbę wymordowanych dzieci. W greckich przekazach określano ją na około 14 tysięcy. Święty Hieronim pisał natomiast ogólnikowo o wielu tysiącach, a w źródłach syryjskich liczba wynosiła około 61 tysięcy. Najbardziej przerażającą liczbę podano w martyrologium Usuarda – 144 tysiące. Badania współczesnych historyków znacznie obniżyły te wręcz niewyobrażalne sumy. O największej ilości zamordowanych mówił Eugeniusz Dąbrowski (wybitny tłumacz Nowego Testamentu) i określał ją na ok. 80. Jednak w tradycji skutecznie utrwalone zostały wspominane wcześniej liczby. Dlatego rzeź niewiniątek postrzegana jest dzisiaj jako zdarzenie okrutne, niesprawiedliwe i niezwykle krwawe.

Rzeź niewiniątek została upamiętniona w Kościele Katolickim w postaci święta Młodzianków. Następuje wkrótce po Bożym Narodzeniu – 28 grudnia. Dzieci zamordowane na rozkaz Heroda uważane są za patronów chórów kościelnych.

Podobne wypracowania do Rzeź niewiniątek - geneza wyrażenia, znaczenie współczesne. Interpretacja