Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kanaan - opis, historia, znaczenie dla danej religii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kanaan (zapisywany również jako Chanaan), to słowo pochodzące z języka hebrajskiego od Kena’an. Samo słowo „kana” z języka hebrajskiego znaczy dokładnie tyle, co „pochylać się”. To starożytna kraina biblijną, którą Bóg miał przyobiecać Izraelitom. Historia Kanaanu wiąże się z postacią Mojżesza - biblijnego proroka, któremu ukazał się Bóg pod postacią gorejącego krzewu. Miał mu on rozkazać wyprowadzenie ludu Izraelitów z Egiptu - „domu niewoli”. 

Lądem, do którego Żydzi mieli dotrzeć, miała być Ziemia Obiecana, nazywana właśnie Kanaanem. Według słów Biblii, Mojżesz miał wyprowadzić lud z Egiptu, ale sam miał nigdy nie zobaczyć Ziemi Obiecanej, gdyż wystawił Boga na próbę przy źródle Meriba. Tak też się stało. Po wielu cudach Mojżesza, faraon podjął decyzje o pozwoleniu Izraelitom na odejście z Egiptu. Wyjście ludu poprzedziło dziesięć plag egipskich. Wędrówka do Kanaanu trwać miała czterdzieści lat.

Szczególnie dużo wzmianek o Kanaanie pojawia się już w Księdze Rodzaju (Genesis). Z historycznego punktu widzenia to miejsce zostało zasiedlone już w trzecim tysiącleciu p.n.e. Rdzenną ludność tych terytorium nazywano Kaneejczykami. Potem...

Podobne wypracowania