Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia chrześcijaństwa - opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Historia powstania chrześcijaństwa wiąże się z pojawieniem Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo powstało w I w. n.e. Jego założycielem i twórcą był właśnie Jezus Chrystus. Głosił on swoją naukę (powstałą na bazie judaizmu), według której miał być zapowiadanym Mesjaszem, który przybył na świat jako syn Boga, aby zbawić świat swoją śmiercią na krzyżu i pokonać śmierć zmartwychwstając. Początkowo naukę swoją przekazywał dwunastu wybranym apostołom, którzy podróżowali z nim i słuchali jego słów. Apostołami tymi byli: Szymon Piotr, Andrzej, Jakub, Jan Ewangelista, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub, Szymon Kananejczyk, Juda Tadeusz oraz najsłynniejszy w historii chrześcijaństwa zdrajca - Judasz Iskariota.

Po śmierci Jezusa Chrystusa na czele utworzonej wtedy gminy chrześcijańskiej stanął Piotr, który miał być skałą (opoką) narodzonego wtedy Kościoła. Działalność swoją rozpoczęli w dzień Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego). W drugiej połowie I wieku nauki Chrystusa zostały spisane przez czterech Ewangelistów w Nowy Testament Pisma Świętego. Tak powstał najświętszy tekst chrześcijaństwa. Religia ta bardzo szybka rozprzestrzeniała się szczególnie na terytorium Rzymu. Ludzie gromadzili się we wspólnotach,...

Podobne wypracowania