Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Obrzędy mszy świętej - opracowanie

Msza święta jest podstawowym obrzędem liturgicznym, podczas którego uobecniania jest poprzez sakramenty ofiara, jaką poniósł Jezus Chrystus na krzyżu. Msza jest jakby bezkrwawą ofiarą kościoła wobec Boga. Prawdopodobnie została ona ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus łamał chleb mówiąc: ,,Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie podał apostołom kielich wypełniony winem, mówiąc: ,, Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. 

Każda Masza składa się z kilku części, poczynając od obrzędów wstępnych, które obejmują przygotowanie do sprawowania Liturgii Słowa oraz Eucharystii. Dokładnie część wstępna obejmuje: śpiew podczas wejścia księdza, pozdrowienie ołtarza, znak krzyża, pozdrowienie ludu, akt pokuty, kyrie oraz kolekta. W dalszej części odbywa się Liturgia Słowa, której elementami są czytanie Pisma Świętego oraz Credo, czyli wyznanie wiary. Czytania mogą być zakończone kazaniem bądź listem pasterskim.

Liturgię Słowa kończy modlitwa powszechna, po której następuje Liturgia Eucharystyczna, która składa się z: przygotowania darów ofiarnych, okadzenia darów, umycia rąk przez księdza, modlitwą nad darami, modlitwą eucharystyczną, dialogu przed prefacją, prefacji, obrzędów komunijnych, wezwania do Modlitwy Pańskiej, Ojcze Nasz, znaku pokoju, śpiewu Baranku boży, komunii świętej, dziękczynienia oraz modlitwy po komunii. Msza święta kończy się oficjalnym błogosławieństwem oraz rozesłaniem wiernych. 

Podobne wypracowania do Obrzędy mszy świętej - opracowanie