Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 22 wypracowanie

 • Św. Jan Ewangelista (Apostoł) - życiorys, patronat

  Święty Jan Ewangelista był apostołem, prorokiem, teologiem i mistykiem. Jego rodzicami byli Zebedeusz i Salome, a młodszym bratem Jakub Starszy. Jan zajmował się rybołówstwem. Był uczniem Jana Chrzciciela. Za Jezusem jako swoim Mistrzem poszedł razem z Andrzejem. Jan był ukochanym uczniem Jezusa. W Ewangelii jego obecność odnotowana je... »

 • Św. Jan Kanty - biografia, patronat

  Jan Wacięga z Malca pod Kętami (stąd – Kanty) w Małopolsce urodził się w 23 czerwca roku 1390. Jego rodzicami byli Stanisław i Anna – mieszczanie, którzy wychowywali syna niezwykle pobożnie, wpoili mu szacunek i mocną wiarę w Boga.Gdy Jan ukończył szkołę parafialną oraz średnią, rozpoczął w Krakowie studia filozoficzne i teolo... »

 • Św. Jan Nepomucen-Nepomuk - życiorys

  Jan Nepomucen urodził się około roku 1348 prawdopodobnie w czeskim Pomuku (obecnie Nepomuku).  Był notariuszem biskupa oraz proboszczem Pragi. Na studia został wysłany do Padwy. Ukończył je jako doktor prawa. Po powrocie do kraju zostaje mianowany – proboszczem, następnie kanonikiem, archidiakonem i wikariuszem generalnym. W czasi... »

 • Św. Jan od Krzyża - życiorys. Św. Jan od Krzyża - dzieła. Opis

  Święty Jan od Krzyża był zakonnikiem, kapłanem i doktorem Kościoła. Urodził się jako Jan de Yepes w roku 1542 w Fontiveros koło Avili. Gdy zmarł jego ojciec, pracował na utrzymanie jako tkacz, krawiec i pielęgniarz.  Mając 21 lat, wstąpił do zakonu karmelitów. Podczas studiowania w Salamance otrzymał święcenia kapłańskie w roku 15... »

 • Św. Jerzy - życiorys

  Święty Jerzy żył na przełomie III i IV wieku. Pochodził ze znajdującej się w Azji Mniejszej Liddy. Zachowały się po nim nikłe dane biograficzne, ale istnieje wiele dowodów kultu Jerzego. Prawdopodobnie był synem Persa Geroncjusza. Jako ochotnik wstąpił Jerzy do rzymskich legionów. Doszedł nawet w swej karierze wojskowej do ... »

 • Św. Juda Tadeusz (Apostoł) - życiorys, patronat, zasługi

  O Świętym Judzie Tadeuszu pisali nowotestamentowi Ewangeliści. Św. Jan wspomina o Judzie w opisie Ostatniej Wieczerzy (14, 22); śwśw. Mateusz i Marek wymieniają go wśród dwunastu wybranych przez Jezusa na Apostołów. Juda był bratem Jakuba Młodszego oraz krewnym Jezusa Chrystusa. „Tadeusz” to przydomek, który z... »

 • Św. Julia Billart - życiorys, patronat

  Święta Julia Billart – francuska zakonnica, założycielka zgromadzenia sióstr od Naszej Pani z Namur – przyszła na świat 12 lipca 1751r. w Cuvilly. Pochodziła z licznej rodziny, miała siedmioro rodzeństwa. Utrzymywali się z prowadzenia niewielkiego handlu. Już gdy osiągnęła wiek siedmiu lat, ujawniły się jej wielkie zdolności, ... »

 • Św. Julia z Korsyki - życiorys, patronat

  Czasy życia św. Julii z Korsyki są niezwykle odległe. Znamy ją głównie z legend, a podania historyczne niewiele o niej mówią. Urodziła się najprawdopodobniej około 400r. w Kartaginie. W tym czasie kraina stała się łupem Genezeryka (króla Wandalów, wyznawcy arianizmu). Wówcas Julia została sprzedana łowcy niewol... »

 • Św. Kamil de Lellis - życiorys, patronat

  Święty Kamil de Lellis, kapłan i zakonnik, urodził się 25 maja roku 1550 w Arbuzach - w Bucchianico, królestwie Neapolu. W okresie od roku 1559 do 1574 wiódł żywot lekkoducha-żołnierza i walczył przeciwko Turkom w weneckiej służbie. Dnia 2 lutego 1575 roku doznał nawrócenia. Wiedziony gorącym pragnieniem pokutowania za gr... »

 • Św. Karol Boromeusz - życiorys, patronat

  Święty Karol Boromeusz żył w latach 1538 – 1584. Przyszedł na świat w Aronie, w rodzinie Gilberta i Małgorzaty Medici (siostry papieża Piusa IV). Już w wieku siedmiu lat  został przeznaczony do stanu duchownego. Będąc dziewięciolatkiem stracił matkę, a wkrótce zmarł także jego ojciec. Od tego czasu Karol znalazł się pod opieką ... »

 • Św. Katarzyna Aleksandryjska - życiorys, patronat

  Święta Katarzyna Aleksandryjska żyła w czasach niezwykle odległych, dlatego wiemy o niej niewiele. Dzisiaj zaliczana jest przez Kościół do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli – świętych o szczególnie wielkiej mocy wypraszania dla wiernych łask u Boga. Kim była ta kobieta, która przeżyła zaledwie 18 lat?W swoich pis... »

 • Św. Katarzyna ze Sieny - życiorys, twórczość, patronat

  Święta Katarzyna, czyli Caterina Benincasa, urodziła się 25 marca 1347r. w Sienie. Przyszła na świat jako 24-te dziecko w mieszczańskiej rodzinie. Jej ojciec zajmował się utrzymaniem rodziny, natomiast matka, córka znanego wówczas poety – Nuccio Pagentiego – opiekowała się liczną gromadą potomstwa, miała 25 dzieci.Już w... »

 • Św. Kazimierz - życiorys, patronat - Św. Kazimierz Królewicz

  Święty Kazimierz Jagiellończyk był drugim synem polskiej pary królewskiej –  Kazimierza Jagiellończyka oraz Elżbiety Rakuszanki. Przyszedł on na świat 3 października 1458 r. na Wawelu. Zmarł w wieku bardzo młodym, bo mając zaledwie 26 lat, 4 marca 1484 r. w Grodnie.O dzieciństwie królewicza Kazimierza nie wiadomo zbyt wi... »

 • Św. Kinga ze Starego Sącza - życiorys, patronat

  Święta Kinga była córką węgierskiego króla Beli IV oraz Marii Laskariny. Urodziła się 5 marca 1234r. w Ostrzyhomiu (dzisiejsze północne Węgry). O jej młodzieńczych latach nie wiadomo zbyt wiele. Najprawdopodobniej do piątego roku zycia przebywała na dworze królewskim, gdzie otrzymała wykształcenie i poznała podstawowe... »

 • Św. Klara - życiorys, patronat

  Święta Klara urodziła się w 1193 lub 1194 roku. Przyszła na świat w Asyżu. Wychowywała się w rodzinie Favarone Offreduccio i Ortolany. W domu rodzinnym otrzymała wzorowe wychowanie. Od najmłodszych lat Klara była bardzo pobożna. Największą inspirację w jej życiu stanowił Franciszek z Asyżu. Kobieta podziwiała go za gorliwą wiarę i niespotykaną w... »

 • Św. Kornelia - życiorys, patronat

  O św. Kornelii badacze kościoła i tradycji religijnej wiedzą naprawdę niewiele. Bowiem w oficjalnym spisie świętych i błogosławionych (Martyrologium Rzymskie) pojawia się jedynie bogaty opis życia świętego Korneliusza, natomiast kobieta zostaje tylko wspomniana.Prawdopodobnie święta Kornelia żyła w wieku III lub III naszej ery. Pochodziła ze zna... »

 • Św. Krzysztof - życiorys, patronat

  Święty Krzysztof męczennik być może pochodził z miejscowości Samon w rzymskiej prowincji Licji znajdującej się w Azji Mniejszej. Żył w III wieku. To jeden z najbardziej popularnych świętych Wschodu i Zachodu. Istnieje wiele legend o Krzysztofie, które bardzo często sobie wzajemnie przeczą. Jedna z najbardziej znanych mówi, że Św... »

 • Św. Laura z Kordoby - życiorys, patronat

  Kordoba jest obecnie miastem w południowej Hiszpanii, w regionie Andaluzji. Ukształtowane zostało przez trzy współdziałające ze sobą kultury – chrześcijaństwo, judaizm i muzułmanizm. Początkowo miasto było niezwykle ważnym ośrodkiem, wchodzącym w skład starożytnego Rzymu. Jednak z czasem przeszło we władanie wyznawców Allacha... »

 • Św. Łucja - życiorys, patronat - Św. Łucja z Syrakuz

  Święta Łucja z Syrakuz należy do najwcześniejszych męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli okrutną śmierć w obronie wiary. Podobnie jak w wypadku innych świętych z tego okresu, także i o niej wiemy bardzo niewiele. Dla współczesnych jej wyznawców Chrystusa najważniejszy był fakt jej męczeństwa i potwierdzenie wi... »

 • Św. Łukasz Ewangelista - życiorys, patronat

  Według Euzebiusza i Tertuliana rodzinnym miastem Świętego Łukasza była Antiochia Syryjska. Był poganinem, a z zawodu lekarzem. Około roku 50 przyłączył się do Świętego Pawła, który odbywał swą długą misyjną podróż. Dotarli razem do Troady, Filippi i Jerozolimy. Razem udali się również do Rzymu, a Łukasz towarzyszył Pawłow... »

 • Św. Maciej (Apostoł) - życiorys, patronat

  Święty Maciej Apostoł był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Po samobójczej śmierci Judasza i wniebowstąpieniu Syna Bożego, został wybrany do grona najbliższych towarzyszy Zbawiciela. Najwięcej informacji o jego postaci dostarczają spisane przez św. Łukasza „Dzieje Apostolskie”. Swoją misję ewangelizacyjną prowadził w... »

 • Św. Maksymilian Kolbe - życiorys, biografia

  Ojciec Kolbe to jeden z najlepiej znanych w świecie katolickim świętych z Polski. Urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 roku. Jego rodzice – Juliusz i Marianna – byli ubodzy, ale bardzo bogobojni. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. W 1907 roku wstąpił do seminarium franciszkańskiego we Lwowie, a po trzech latach –  d... »

 • Św. Małgorzata Maria Alacoque - życiorys, patronat

  Święta Małgorzata Maria Alacoque przyszła na świat 22 lipca 1647r. w Lauthecourt (dzisiaj Versovres – miasto i gmina we Francji, w regionie Burgundii). Urodziła się w niezwykle religijnej rodzinie królewskiego notariusza Klaudiusza, jako piąte z siedmiu dzieci. Już w wieku czterech lat złożyła śluby dozgonnej czystości. Po śmie... »

 • Św. Marcelina - życiorys, patronat, zasługi

  Święta Marcelina Darowska, której panieńskie nazwisko brzmiało Kotowicz, urodziła się 16 stycznia w roku 1827 w ziemiańskiej rodzinie w miejscowości Szulaki na Ukrainie. Już w dzieciństwie umiłowała modlitwę. Jednak musiała zrezygnować z wybranego przez siebie życia w stanie duchownym, ponieważ obiecała ojcu na łożu śmierci, że wyjdzie ... »

 • Św. Maria Goretti - życiorys, patronat

  Święci męczennicy kojarzeni są raczej z początkami chrześcijaństwa, kiedy to nowa religia była mocno prześladowana przez zwolenników starego porządku. Jednak przykład św. Marii Goretti pokazuje, że także współczesność pełna jest męczenników, na których często nie zwracamy uwagi.Maria Goretti przyszła na świat 16 paźdz... »

 • Św. Maria Magdalena - życiorys, patronat

  Święta Maria Magdalena była kobietą pochodzącą z wioski Magdala (obecnie północny Izrael), która pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach. Do kręgu Jezusa dołączyła wtedy, gdy Zbawiciel wypędził z niej siedem złych duchów.Najwcześniej pojawia się ona w Ewangelii wg św. Łukasza – już w Galilei, jako jedna, obok Jo... »

 • Św. Marta z Betanii - życiorys, patronat

  Betania (dzisiejsza Al-Ajzarija) to miasteczko leżące na wschód od Jerozolimy. To właśnie tam, wraz ze swym rodzeństwem – Łazarzem i Marią, mieszkała Marta. Wielokrotnie gościli Chrystusa w swoim domu, a jedno z takich spotkań szczegółowo opisał św. Łukasz (Łk. 10 38-42). W tym fragmencie Ewangelii św. Marta została ukazana j... »

 • Św. Martyna - życiorys, patronat

  Życie świętej Martyny związane jest z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa, zatem z czasami, w których wyznawcy Chrystusa byli prześladowani przez Rzymian uznających boskość cesarza. Pochodząca ze znamienitej rodziny kobieta stała się ofiarą tych ataków, a jej męczeńska śmierć tylko umocniła rozwijającą się wiarę.Nie jest znana dokła... »

 • Św. Mateusz Apostoł (Ewangelista) - życiorys, patronat

  Mateusz Ewangelista należał do grona dwunastu Apostołów. Ewangelia św. Marka nazywa go „Lewi, syn Alfeusza” z Kafarnaum.  Jezus powołał go na swego ucznia, gdy Mateusz pełnił funkcję celnika. Nim poszedł za Jezusem i został Apostołem, Ewangelista wydał ucztę, na którą zostali zaproszeni grzesznicy i celnicy. We... »

 • Św. Mikołaj - życiorys, cuda, patronat

  Święty Mikołaj to jedna z postaci, które budzą niemal wyłącznie pozytywne skojarzenia. Jego święto, obchodzone 6 grudnia, przywodzi na myśl przede wszystkim prezenty i radość czerpaną z ich otrzymywania, ale także z wręczania. Przyjrzyjmy się sylwetce tego świętego i poznajmy dokładniej jego historię. Mikołaj z Miry urodził się ok. 270r.... »

Polecane przedmioty