Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 25 wypracowanie

 • Tradycje bożonarodzeniowe i zwyczaje - opracowanie

  Boże Narodzenie jest świętem, które bez wątpienia obfituje w rozmaite tradycje i zwyczaje. Różnią się one, biorąc pod uwagę region występowania – niektóre, popularne w jednej okolicy, są całkowicie nieznane w innej.Trzeba ponadto pamiętać, że część obchodzonych po dziś dzień obrzędów ma swoje korzenie w pogański... »

 • Triduum Paschalne - co to jest? Znaki, gesty i symbole Triduum Paschalnego – opracowanie

  Jezus Chrystus został skazany na śmierć, co poprzedzone było męką drogi krzyżowej i umierania na krzyżu. Abyśmy mogli mieć zapewnione miejsce w niebie Jezus umarł i zmartwychwstał tak, jak chciał tego Jego Ojciec. Triduum Paschalne to celebracja tychże wydarzeń zapisanych w Piśmie Świętym, z których najważniejszy i najbardziej uroczyst... »

 • Trójca Święta - symbole, opis, znaczenie. Dogmat o Trójcy Świętej

  Dogmat o Trójcy Świętej jest jednym z najważniejszych założeń chrześcijaństwa i przyjęły go niemal wszystkie odłamy, a więc: katolicyzm, prawosławie, luteranizm, kalwinizm czy anglikanizm. Wyraża bardzo ważną prawdę o istocie Boga, w którego wierzymy. Wbrew twierdzeniom niektórych, nie jest to połączenie monoteizmu i politei... »

 • Trzej królowie - historia, dary, symbolika

  Kacper, Melchior i Baltazar – Trzej Królowie – przybyli do Betlejem, by oddać pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. Nie wiedzieli oni dokładnie, gdzie ma narodzić się Jezus, jednak swoją trasę wytyczyli dzięki obserwacji gwiazd i znajomości proroctwa zawartego w Księdze Micheasza. Po drodze odwiedzili Heroda, chcą... »

 • Uczynki miłosierne względem ciała. Opracowanie

  Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, iż uczynki miłosierne względem ciała są dziełem miłości do bliźniego, któremu przychodzimy z pomocą, kiedy tego potrzebuje. Obejmują one siedem przykazań: 1. Łaknących nakarmić. 2. Pragnących napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych ... »

 • Uczynki miłosierne względem duszy. Opis

  Według zapisu w Katechizmie Kościoła Katolickiego uczynki miłosierne względem duszy są wyrazem naszej miłości do bliźniego, gdyż spełniając je, niesiemy mu pomoc. Obejmują siedem przykazań:1.Grzeszących upominać2.Nieumiejętnych pouczać3.Wątpiącym dobrze radzić4.Strapionych pocieszać5.Krzywdy cierpliwie znosić6.Urazy chętnie darować7.Modlić się z... »

 • Ułóż własną modlitwę o dobre przeżycie rekolekcji

  Panie Boże! Jak co roku w naszym świętym Kościele, W rekolekcje zapanuje radość i wesele. To czas znakomity i wspaniały,  Aby się w naszych sercach zmiany dokonały. Nadeszły rekolekcje świąteczne, Zaczynamy przygotowania ostateczne Przed narodzinami dzieciątka bożego, Panie, syna Twojego umiłowanego. Modlę się do Ciebie Boże Miły... »

 • Ułóż własną modlitwę o dobre serce

  Panie Boże! Chociaż modlę się do Ciebie codziennie, wiem, że nie jestem dostatecznie dobrym człowiekiem. Moje serce nie zawsze promienieje dobrocią i szczerymi uczuciami. Trudno jest być uczciwym, porządnym chrześcijaninem, Trudno jest mieć czyste, pełne pokory serce. Nie jest łatwo być przykładem dla innych, bo dookoła jest tyle pokus. Gdyby... »

 • Uniwersalność i ponadczasowość Dekalogu. Czy Dekalog można nazwać uniwersalnym i ponadczasowym? Wypracowanie

  Dekalog, według tradycji biblijnej został spisany przez samego Boga na dwóch kamiennych tablicach, które zostały podarowane Mojżeszowi jako znak przymierza między Bogiem, a narodem wybranym. Dekalog zawiera dziesięć przykazań - zasad i wskazówek, którymi powinni kierować się wierni, i których powinno się prze... »

 • Uzasadnij, dlaczego częste przyjmowanie komunii św. jest tak ważne dla uczniów Jezusa

  Każda wierząca osoba jest uczniem Jezusa, słucha Jego słów, które są pełne prawdy o znalezieniu się w Królestwie Bożym oraz drodze, jaką należy pokonać, by na nie zasłużyć. Bardzo ważną częścią życia chrześcijanina jest uczestnictwo w świętej uczcie eucharystycznej, czyli przyjmowanie Komunii świętej. Komunię świętą można... »

 • W czym przejawia się wierność Boga wobec człowieka? Wypracowanie

  Imię Boga „Ja Jestem” albo „On Jest” wyraża Jego wierność, ponieważ mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachował On wiarę w swe dzieci.  Objawiając swe imię, Bóg objawił jednocześnie swoją wierność, która nie posiada ni początku, ani końca. Wierność ta obejmuje i p... »

 • W czym wyraża się wszechmoc Boga i nasza wiara w nią? Wypracowanie

  Poświadczenie tego, że Bóg jest istotą wszechmocną, znaleźć można przede wszystkim na kartach Pisma Świętego. Ta księga jest dokumentem, który najpełniej przedstawia moc, jaką posiada Pan. Najlepszym dowodem na wszechmoc Boga jest świat, w którym żyjemy. To On swoim słowem dokonał kreacji czegoś tak wspaniałego, jak ziemi... »

 • W jaki sposób człowiek może wielbić Boga? Wypracowanie

  Bóg jest istotą najwyższą, jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Jest On naszym Ojcem, Stwórcą człowieka, któremu ofiarował panowanie nad ziemią. Bóg dał nam również swego Syna, aby każdy dla kogo będzie On drogą, prawdą i życiem, mógł żyć w wiecznej szczęśliwości. Ponieważ to Jemu zawdzięczamy zar&oac... »

 • W jaki sposób człowiek może zapewnić sobie udział w świętości Boga?

  Wszyscy ludzie zostali powołani do życia chrześcijańskiego oraz doskonalej miłości. W Ewangelii wg św. Mateusza przeczytać można słowa Jezusa: „Bądźcie […] doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (5, 48) - jest to wezwanie wszystkich wiernych do świętości.  Aby taką doskonałość w świętości osiągnąć, należy... »

 • W jaki sposób doświadczasz Bożej miłości w swoim życiu? Opracowanie tematu

  Miłość Boga jest niezmienna, nieograniczona i wielka. Każdy, kto wierzy i ufa Stwórcy doświadcza jej na setki sposobów. Owszem, czasami pewnie nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Czy wszystko musi być dosłowne i namacalne, by miało wartość i sens? Postępowanie człowieka zostaje zauważone przez Boga, który prędzej czy p&oacu... »

 • W jaki sposób możemy kształtować swoje sumienie? Wypracowanie

  Sumienie jest prawem naszego ducha, ale przewyższa go. Sumienie upomina nas, pozwala poznać odpowiedzialność oraz obowiązek, obawę i nadzieję. To zwiastun Tego, który i w świecie natury mówi do nas, poucza człowieka i nim kieruje, to zwiastun łaski. Sumienie to główny strażnik pochodzący od Chrystusa. Sumienie powinno być... »

 • W jaki sposób możesz naśladować Chrystusa w swoim życiu?

  Jezus powiedział do swych uczniów: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 18-24). Potwierdzeniem tych słów jest kolejna wypow... »

 • Warunki sakramentu pojednania i sakramentu pokuty - opis, wyjaśnienie

  Warunki sakramentu pokuty i pojednania możemy uznać za swoiste zastrzeżenia, dotyczące ważności oraz skutku przyjętej łaski. Kościół katolicki określił warunki, jakie chrześcijanin musi spełnić, aby uzyskany sakrament był ważny i przynosił odpowiednie dla jego duszy korzyści.Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia pięć warunków sa... »

 • Wiara - Dlaczego chrześcijanin nie może godzić się z własną małością i powierzchowną religijnością? Wypracowanie

  Każdy człowiek powołany do życia w Bogu musi w całej pełni kierować się wyznacznikami zawartymi w Piśmie Świętym, kochać prawdziwie bliźnich i robić wszystko, by zasłużyć na życie wieczne.Bóg nie oczekuje od swych dzieci półśrodków. Nie pragnie serc, które zamknięte są na dobro i prawdę. Jedynie wcielanie w życie praw... »

 • Wiara - kto jest wzorem wiary? Kto pomaga mi wierzyć i wracać do Pana Boga? Wypracowanie

  Trwanie w wierze to rzecz niełatwa. Chyba każdy człowiek miewa czasem wątpliwości dotyczące poszczególnych dogmatów, a nawet istnienia Boga – Stwórcy świata. Laicyzacja społeczeństwa nie ułatwia tej trudniej sytuacji. Sama – jak każdy – miewam wątpliwości, jednak są wokół mnie ludzie, którzy p... »

 • Wiara, nadzieja, miłość - czym są, skąd pochodzą i dlaczego są tak istotne dla chrześcijan

  Wiara, nadzieja i miłość – słowa te pochodzą z Hymnu o miłości autorstwa św. Pawła z Tarsu i dla każdego chrześcijanina stanowią swoiste credo życiowe. Na nich bowiem zasadza się cała religijność, stanowią bazę pod wszystko, czym kieruje się człowiek wierzący i miłujący Boga oraz jego nauki. Bez wiary ludzie byliby niczym chorągiewka na w... »

 • Wielka Sobota - post, liturgia, obrzędy. Opis Wielkiej Soboty i jej znaczenie

  Wielka Sobota jest przedostatnim dniem Wielkiego Tygodnia. W jego czasie Kościół nadal adoruje Najświętszy Sakrament, który z Ciemnicy zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego.Sobota poprzedzająca Wielką Niedzielę uznawana jest za dzień ciszy i postu. Ludzie gromadzą się w kościołach i rozważają śmierć Jezusa oraz zstąpienie Zbawici... »

 • Wielkanoc - tradycje wielkanocne chrześcijan. Opracowanie

  Wielkanoc jest najważniejszym świętem w chrześcijaństwie, odwołującym się do dogmatu o Zmartwychwstaniu Pańskim. Obok Bożego Narodzenia, jest także tym najwystawniej świętowanym, a celebracje odwołują się do licznych tradycji i symboli.Obchody Wielkanocy poprzedza oczywiście Wielki Post, który trwając czterdzieści dni, stanowi czas przygo... »

 • Wielkanoc - Wielka Niedziela - liturgia, zwyczaje, znaczenie. Wielka Niedziela w Kościele

  Dawniej Niedziela Wielkanocna rozpoczynała się wczesnym rankiem – uroczystą mszą rezurekcyjną. Jednak po odnowieniu liturgii i przywróceniu dawnych obchodów Triduum Paschalnego, którego Niedziela Wielkanocna jest ostatnim dniem, na pierwsze miejsce wysunęła się liturgia Wigilii Paschalnej.Już w Wielką Sobotę, gdy zapad... »

 • Wielki Czwartek - post, liturgia, obrzędy. Opis Wielkiego Czwartku i jego znaczenie

  Wieczorną mszą Wieczerzy Pańskiej, odbywająca się w Wielki Czwartek, rozpoczyna się tzw. Triduum Paschalne – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym, którego istotą jest rozważanie męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.Wielki Czwartek jest świętem ruchomym i przypada trzy dni przed Niedzielą Wielkanocną. We wszy... »

 • Wielki Piątek - liturgia, post, czytania, zwyczaje. Opis Wielkiego Piątku i jego znaczenie

  Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Chrystusa. W kościołach nie są odprawiane tegod nia msze święte, a wierni gromadzą się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, który znajduje się w Ciemnicy. Wśród obrzędów liturgicznych na pierwsze miejsce wysuwają się właśnie te związane ze śmiercią Jezusa – gorzkie żale ora... »

 • Wielki Post - czym jest Wielki Post? Definicja, informacje, znaczenie

  Wielki Post to dla chrześcijan czas szczególny. Ma on przygotować wiernych na przeżycie największej tajemnicy wiary, mianowicie – Zmartwychwstania Pańskiego. Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, post i jałmużnę, które to czynności mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia siebie: modlitwa przybiera w... »

 • Wieża Babel - Dlaczego Bóg nie pozwolił na zbudowanie Wieży Babel? Co mogłoby się stać, gdyby jednak powstała? Wypracowanie

  Wieża Babel była jednym z najbardziej karkołomnych ludzkich przedsięwzięć. Dodatkowo stanowiła także niezwykły wyraz pychy i człowieczego zadufania. Wielka budowla miała sięgać aż do Boga i pokazać Stwórcy, że człowiek radzi sobie doskonale bez jakiejkolwiek pomocy od swego Ojca. Pomysł zbudowania Wieży Babel narodził się wiele lat po po... »

 • Wigilia Paschalna - części, historia, obrzędy. Przebieg Wigilii Paschalnej

  Kulminacyjnym momentem przygotowywania się do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest Wielki Tydzień, a zwłaszcza Triduum Paschalne obejmujące trzy dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Właśnie w wielkosobotnią noc odbywa się uroczystość Wigilii Paschalnej, czyli wkroczenie w okresu Zmartwychwstania. Trzeba pamiętać jednak, że nie ... »

 • Wizja nieba - moja wizja nieba. Opis

  Gdy dusza opuszcza ciało i uznana zostaje przez Boga jako godna spędzenia wieczności razem z Nim, wtedy to przejście z życia doczesnego w kolejne odczuwane jest przez duszę jako płynny ruch, coś doskonale harmonijnego, w przeciwieństwie do gwałtownego i szarpiącego wyrwania z ciała nieczystej duszy, która ma trafić do piekła.  Jed... »

Polecane przedmioty