Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W czym wyraża się wszechmoc Boga i nasza wiara w nią? Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Poświadczenie tego, że Bóg jest istotą wszechmocną, znaleźć można przede wszystkim na kartach Pisma Świętego. Ta księga jest dokumentem, który najpełniej przedstawia moc, jaką posiada Pan.

Najlepszym dowodem na wszechmoc Boga jest świat, w którym żyjemy. To On swoim słowem dokonał kreacji czegoś tak wspaniałego, jak ziemia. Dodatkowo stworzył ludzi, którzy mieli być Jemu podobni. Dane nam życie doczesne to nie tylko niezwykły dar, ale również wyrażona w całej pełni moc.

Bóg potrafi dokonać tego, co wydaje się niemożliwym, wykraczając swymi czynami poza pojmowanie ludzkiego rozumu. Przykładem mogą być losy patriarchów Izraela - Abrahama, Izaaka, Jakuba, którzy zasłużywszy na miłość i dobroć Bożą, zostali obdarowani potomkami w takim wieku, w jakim inni ludzie nigdy nie mogliby ich mieć. Również długość ich życia świadczy o szczególnej łasce, jaką obdarzył ich Bóg.

Ojciec niebieski podarował nam również swego Syna, aby oddając swoje ciało i przelewając krew, umożliwił ludziom dostąpienie zbawienia. Jego wszechmoc połączona z miłością do człowieka sprawiła, że zapowiedziany przed wiekami Mesjasz przybył na ziemię jako Bóg - człowiek i wypełniając zamysł Ojca, umarł,...

Podobne wypracowania