Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Śluby zakonne - czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Zdefiniuj i scharakteryzuj, podaj ich znaczenie

Śluby zakonne dotyczą duchownych zgromadzonych w zakonach, a składają się z trzech przyrzeczeń: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa. Śluby zakonne to inaczej rady ewangeliczne, ponieważ ich źródłem jest Ewangelia. Ich sensem jest naśladowanie Jezusa Chrystusa, który przez życie szedł w czystości, pokorze i ubóstwie. 

Śluby czystości odnoszą się do sfery cielesnej człowieka. Aby w sposób właściwy służyć Bogu i z Nim się zjednoczyć należy odciąć się od cielesności, ziemskich pragnień, które duszę pętają w okowy. Czystość wiążę się z osiągnięciem pewnego stanu wyostrzenia duchowości, dzięki nieuleganiu potrzebom ciała. Realizowana jest ona więc najczęściej z celibatem, który jest jednak jedynie jedną z form czystości.

Ubóstwo zawiera w sobie dwa wymiary - materialny i duchowy. Nie należy w żadnym razie redukować tej wartości do kwestii bogactwa, pieniędzy, luksusu, ponieważ, choć to również bardzo niebagatelne, najważniejsze jest ubóstwo wewnętrzne. To przede wszystkim wolność, czyli brak przywiązania do rzeczy doczesnych. Dzięki temu dużo bardziej skupić się można na bliźnich i Bogu. Ubóstwo wiążę się również z potrzebą pomocy najuboższym, utożsamianie z nimi.

Śluby...

Podobne wypracowania