Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biskup - zadania, funkcje. Jakie zadania ma do spełnienia biskup?

Biskup to w hierarchii kościelnej człowiek stojący ponad proboszczami, zarządzający całą diecezją. Spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. Niewiele osób wie, czym właściwie zajmuje się biskup. 

Przede wszystkim biskup jest opiekunem diecezji. Ma za zadanie reprezentować ją na zewnątrz. Dzieje się to przede wszystkich podczas synodów, czyli zjazdów biskupich, ale też w momencie odwiedzania jej przez inne osoby. Jest jej przedstawicielem, również na konferencji episkopatu. We wszystkich ważnych sprawach pełni on funkcję jej gospodarza. To nie tylko zaszczyt, ale też ogromna odpowiedzialność.

Biskup to także zarządca diecezji. Pilnuje, aby wszystkie msze i nabożeństwa, a także przyjęcia i odejścia księży zgodne były z panującym prawem. Ma również obowiązek składania raportu o swej pracy do Rzymu. Jego rolą jest także troska o odpowiedni przebieg katechizacji. Dba, aby słowa, które kierują w niedzielę księżą do swych wiernych, nie czyniły szkód, ale ubogacały ich duchowo. Biskup to także osoba odpowiedzialna za przestrzeganie wszelkich praw w swej diecezji oraz powoływanie i przenoszenie księży na różne stanowiska. Niejednokrotnie odbywa on wizytację w różnorodnych parafiach, gdzie niczym dobry pasterz swoich owiec, dogląda wiernych powierzonych jego opiece.

Jako duszpasterz ma za zadanie czuwać nad wiara osób, podlegającym mu regionie, a także pilnować, aby proboszczowie i księża dobrze spełniali swoją rolę. Do jego obowiazków należy wyjaśnianie prawd wiary, które są niezrozumiałe dla jego wiernych. Także do niego należy udzielanie dyspensy od postu, w dniach takich jak sylwester bądź, gdy obchodzone są inne uroczystości. Kieruje on swoje słowo do wszystkich wiernych, pisząc o aktualnych sprawach dotyczących nie tylko ich najbliższego otoczenia, ale także całego Kościoła. Są one bardzo ważne dla ludzi, gdyż biskup to autorytet religijny nie tylko dla świeckich, ale tez dla kapłanów i ludzi należących do zakonu. 

Biskup pełni również ważną posługę jako kapłan. Tylko on posiada właściwe kompetencje, aby udzielić jednego z najważniejszych sakramentów, jakim jest bierzmowanie. Jego ranga wpływa też na podniosłość całego wydarzenia.

Warto podkreślić, że jednym z biskupów jest papież. Pełni on najważniejszą funkcję w kościele, mając pod swoją pieczą cały kościół. Warto docenić posługę tych ludzi, gdyż ich funkcja jest bardzo ważna. 

Podobne wypracowania do Biskup - zadania, funkcje. Jakie zadania ma do spełnienia biskup?