Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czym różni się „pokój świata” od „pokoju Chrystusowego”? Wypracowanie

Jezus Chrystus przybył po to na ziemię, aby dać ludziom pokój, a następnie zostawić go nam. Jego obecność pośród ludzi, miała na celu zwrócenie ich dążeń w stronę pokoju, który jest czymś zupełnie wyjątkowym, czego można doświadczyć jedynie w Chrystusie. 

Wielokrotnie w Piśmie Świętym znaleźć można zachętę do tego, by dokonywać wyboru życia, które zgodne będzie z Duchem, który tworzy jedność. Oznacza to czerpanie w całej pełni z mocy, która jest w naszych sercach, a pochodzi od Jezusa.

Pokój tworzy się dzięki komunii i harmonii wszystkiego, co istnieje z Bogiem. Jezus rzekł do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy: „To wam rzekłem, abyście pokój mieli we Mnie”, mając na myśli powrót po śmierci do Ojca.

Pokój świata natomiast jest ideą, która dotyczy nie jednostki, ale wszystkich jednostek tworzących wielką społeczność ziemską, która powinna żyć ze sobą w zgodzie i zrozumieniu. Pokój Chrystusa to wartość, którą należy pielęgnować we własnym sercu, poprzez modlitwę i zastanawianie się nad słowem Boga. Pokój świata jest celem, który należy realizować globalnie, jest on naszym wspólnym celem.

Pokój świata jest tą wartością, do której w swym niezwykłym duszpasterstwie dążył na pierwszym miejscu Jan Paweł II. Dla papieża jedną z najważniejszych rzeczy była harmonia i jedność panująca wśród różnych narodów świata. On i jako Polak, i jako Głowa Kościoła Katolickiego, wyciągał dłoń zgody w stronę innych wyznań, religii, ukierunkowań. Nikt nie był dla niego mniej ważny, wszyscy zasługiwali na równe traktowanie.

Taki właśnie pokój świata powinien być potrzebą serc nas wszystkich, którzy żyjemy w dzisiejszym świecie. Szczególnie w młodzieży jako napełnionej Duchem Świętym widział Jan Paweł nadzieję w dążeniach pokojowych.

Jeśli odnajdzie się w swoim sercu pokój Chrystusa, zjednoczy się z Bogiem i poczuje Jego moc, to wówczas potrzeba pokoju świata stanie się czymś jeszcze bardziej wyrazistym. Bo nie może być mowy o pokoju globalnego bez pokoju w każdym z serc. 

Podobne wypracowania do Czym różni się „pokój świata” od „pokoju Chrystusowego”? Wypracowanie