Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Eucharystia - wyjaśnij, jak należy rozumieć pojęcie „Uczta Eucharystyczna” i rozwiń temat

Uczta Eucharystyczna to nazwa stosowana dla określenia Najświętszego Sakramentu, czyli Komunii Świętej. Takie określenie wiąże się z sensem brania udziału w Komunii Świętej, czyli celebracji wydarzeń Ostatniej Wieczerzy, która Jezus spożywał razem ze swymi uczniami. Uczta Eucharystyczna to symboliczne spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa tak, jak sam Jezus nakazał podczas ostatniego spotkania z apostołami.

Jezus nakazał bowiem podczas wieczerzy poprzedzającej dzień swej męki, śmierci i zmartwychwstania, by spożywanie Jego Ciała i Krwi, pod postacią chleba i wina, czyniono na pamiątkę tej właśnie uroczystości.

Uczta Pańska, którą powtarza się przy każdorazowym przyjmowaniu komunii podczas mszy świętej, to nie tylko przypomnienie łamania chleba przez Jezusa wraz z uczniami, ale jest to również zapowiedź nadchodzących Godów Baranka (uczty Baranka) w Królestwie Bożym.

Łamanie chleba było tym obrzędem, którym posłużył się Nauczyciel, kiedy błogosławił i rozdzielał chleb jako dobry gospodarza. Błogosławieństwo chleba i kielicha z winem nabrało dzięki słowom wypowiadanym przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy nowego sensu. Stanowiło zapowiedź wydarzeń, które miały być wypełnieniem woli Boga oraz umożliwić otwarcie dla ludzi bram nieba.

Podczas Uczty Eucharystycznej przypominamy, że wierzymy w to, że Jezus umarł za nas i zmartwychwstał, że przelał za nas krew i wydał ciało na krzyżu. Spożywanie symboli męki Pańskiej i zmartwychwstania, to uczta, która prowadzi do jedności z Bogiem. Bo dzięki Chrystusowi mogliśmy odrodzić się do życia z Ojcem w niebie, a poprzez symboliczną wieczerzę, na której spożywa się Ciało i Krew Syna, za każdym razem na nowo udowadniamy swą wiarę i sami utwierdzamy się w niej.

Przyjmowanie Posiłku Eucharystycznego, który stanowi swoisty „Posiłek Życia”, jako że Jezus Chrystus to życie wieczne, jest zwieńczeniem każdej mszy świętej i to na ten moment, poprzez godne uczestnictwo w całej liturgii należy się przygotować, by z czystym i pełnym łaski Ducha Świętego sercem móc przyjąć ofiarę Jezusa.

Podobne wypracowania do Eucharystia - wyjaśnij, jak należy rozumieć pojęcie „Uczta Eucharystyczna” i rozwiń temat