Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego chcę przyjąć sakrament bierzmowania? Wypracowanie

Bierzmowanie jest to sakrament umocnienia wiary, którą zapoczątkował pierwszy z sakramentów – nasz chrzest. Człowiek już niemal dorosły w sposób świadomy i odpowiedzialny pragnie wówczas dostąpić napełnienia Duchem Świętym, by móc lepiej rozwijać swą wiarę.

Chcę przyjąć sakrament bierzmowania, ponieważ czuję w sercu potrzebę odnowienia tego, co dokonało się podczas chrztu. Rodzice decydując o włączeniu mnie do wspólnoty wiernych, pozwolili, by woda i słowa kapłana napełniły mnie mocą Ducha Świętego. Teraz, gdy minęło wiele lat od momentu oczyszczenia mojej duszy z grzechu pierworodnego, chcę na mocy własnej decyzji poczuć w sobie łaskę uświęcająca.

Zostać napełnionym Duchem Świętym to głębsze zakorzenienie w wierze. Pragnę więc, aby moja wiara była jeszcze silniejsza i więcej ogarniająca. Chcę, by Jezus jako Syn Boży, który jest naszym przewodnikiem w drodze do Boga, stał się drogowskazem, który pozwoli mi obrać właściwy kierunek. Zdołam przez to osiągnąć większą jedność z Mesjaszem, który w Swej niezwykłej i wielkiej miłości do nas oddał życie, byśmy mogli oglądać Ojca w Królestwie Bożym. Zjednoczenie z Jezusem oznacza postępowanie zgodne ze słowem Bożym i czynienie tego, co podoba się Bogu.

Dzięki przyjęciu sakramentu bierzmowania dane mi będzie jeszcze lepiej zjednoczyć się z Kościołem katolickim, czyli całą wspólnotą wiernych. Wspólnota jest zalążkiem Królestwa Niebieskiego tu, na ziemi, a na jej czele stoi Chrystus. Przyjmując moc Ducha Świętego poprzez bierzmowanie jeszcze mocniej zjednoczę się ze wszystkimi, którzy tej łaski już dostąpili.

Przystępując do bierzmowania, będę mieć możliwość poświadczenia swej wiary nie tylko słowem, ale i czynem. Takim czynem jest właśnie umocnienie poprzez ten sakrament. Jest to niezwykle ważne, ponieważ to pierwsza naprawdę samodzielnie podjęta decyzja o tak ważnym znaczeniu dla rozwoju duchowego.

Podobne wypracowania do Dlaczego chcę przyjąć sakrament bierzmowania? Wypracowanie