Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku. Wypracowanie

Jezus Chrystus to umiłowany Syn Boży, który został zesłany na ziemię, aby przez swoją mękę i zmartwychwstanie odkupić grzechy ludzkości. Jednak to, że przyjął ludzką postać i umarł na krzyżu nie jest jedyną jego zasługą, objawił on ludziom prawdę o człowieku i Bogu, której dotychczas nie znali bądź mieli mylne o niej wyobrażenie.

Po pierwsze, Jezus pokazał nowy obraz Boga. Dotychczas ludzie postrzegali go przede wszystkim jako surowego sędziego. Stawiał on im rygorystyczne wymagania, znali przekazy o karach, jakie spotkały grzeszników. Chrystus pokazał tę postać w innym świetle. W jego słowach Bóg to przede wszystkim ojciec wszystkich ludzi. Jest surowy, ale najważniejszą jego cechą jest miłość do wszystkiego, co stworzył. Jego postępowanie zawsze wynika z miłości, nawet gdy wydaje się ludziom okrutne. 

Bóg jest także gotowy do poświęceń, zsyła swojego umiłowanego syna na ziemię. Skazuje go na okrutne męki, gdyż tak bardzo miłuje swe dzieci, że jest gotów poświęcić dla nich wszystko. Chrystus w swych słowach po raz kolejny podkreśla, że powinnością człowieka jest miłowanie Boga i odczuwanie wdzięczności za jego liczne dary. Nauczył ludzi modlitwy pańskiej, w której podkreślają chęć poddania się woli Bożej, czczą jego imię oraz proszą go o potrzebne łaski, licząc na to, że w swym nieskończonym miłosierdziu ich wysłucha.

Ze słów Chrystusa wyłania się też nowy obraz człowieka. To przede wszystkim istota godna szacunku, umiłowana przez Pana. Jest dla niego bardzo ważna i cenna, co pokazuje między innymi przypowieść o synu marnotrawnym. Bóg jako dobry ojciec cieszy się z każdej nawróconej owieczki. Człowiek dostał od niego liczne przymioty, które powinien pielęgnować i cieszyć się z nich. 

Chrystus cofa zasadę, która została zawarta w Starym Testamencie. Mówiła ona, że za zaznane winy należy się odpłacić tym samym, w myśl słów oko za oko, ząb za ząb. Chrystus daje ludziom przykazanie miłości. Mówi ono przede wszystkim o miłowaniu Boga Ojca, ale też samego siebie i bliźniego. Dzięki temu człowiek zaczyna widzieć siebie i inne osoby jako swoich braci. Zaczyna też doceniać samego siebie, widząc w sobie ważną istotę, wyróżnioną przez Boga.

Jezus Chrystus wpłynął na obraz człowieka i Boga, który dzisiaj zna ludzkość. To prawdziwy obraz, który jest kompletny i zawsze będzie aktualny.

Podobne wypracowania do Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku. Wypracowanie